Antagningsstatistik för Sjuksköterskeprogrammet

Sök aktuella och kommande utbildningar från alla svenska högskolor
Be patient...

Laddar..

  • Kursnamn:
  • Ämne:
  • Utbildningstyp:
  • Undervisningsform:
    Alla Platsbunden Distans
  • Lärosäte:
  • Terminintervall:
  • Betygsintervall:
  • Examen:
Visar 1 till 30 av 48 träffar
Högskola / Ämne Kursnamn / Poäng / Omdöme ( Antal )

Statistik: BI / BII / HP / Gender
[ Hälsa- och sjukvård ]

VT16 Per.1

Studietakt: 100%
390 060kr engelsk flagga
program på grundnivå
Gymnasie(BI): 17.1
Gymn.Kompl(BII): 17.53
Högskoleprov: 1.0
88% Kvinnor
Sjuksköterskeprogram Som sjuksköterska är du den som ansvarar för att patienterna ska känna sig trygga och omhändertagna och få den vård de behöver. Det är också du som leder och plan ... go to description
[ Hälsa- och sjukvård ]

VT16 Per.1

Studietakt: 100%
390 060kr engelsk flagga
program på grundnivå
Gymnasie(BI): 17.1
Gymn.Kompl(BII): 17.53
Högskoleprov: 1.0
88% Kvinnor
Sjuksköterskeprogram Som sjuksköterska är du den som ansvarar för att patienterna ska känna sig trygga och omhändertagna och få den vård de behöver. Det är också du som leder och plan ... go to description
[ Hälsa- och sjukvård ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
390 000kr engelsk flagga
program på grundnivå
Gymnasie(BI): 15.29
Gymn.Kompl(BII): 16.23
Högskoleprov: 0.8
87% Kvinnor
Som sjuksköterska är du den som ansvarar för att patienterna ska känna sig trygga och omhändertagna och få den vård de behöver. Det är också du som leder och planerar arbetet på avdel ... go to description
[ Hälsa- och sjukvård ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
390 000kr engelsk flagga
program på grundnivå
Gymnasie(BI): 15.29
Gymn.Kompl(BII): 16.23
Högskoleprov: 0.8
87% Kvinnor
Som sjuksköterska är du den som ansvarar för att patienterna ska känna sig trygga och omhändertagna och få den vård de behöver. Det är också du som leder och planerar arbetet på avdel ... go to description
[ Hälsa- och sjukvård ]

VT16 Per.1

Studietakt: 100%
- engelsk flagga
program på grundnivå
Gymnasie(BI): 16.2
Gymn.Kompl(BII): 16.72
Högskoleprov: 0.75
89% Kvinnor
Programmet omfattar tre års heltidsstudier och leder fram till sjuksköterskeexamen och kandidatexamen i vårdvetenskap. Utbildningens innehåll är anpassat till dagens och morgondagens ... go to description
[ Hälsa- och sjukvård ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
- engelsk flagga
program på grundnivå
Gymnasie(BI): 16.2
Gymn.Kompl(BII): 16.72
Högskoleprov: 0.75
89% Kvinnor
Programmet omfattar tre års heltidsstudier och leder fram till sjuksköterskeexamen och kandidatexamen i vårdvetenskap. Utbildningens innehåll är anpassat till dagens och morgondagens ... go to description
[ Hälsa- och sjukvård ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
390 000kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 16.49
Gymn.Kompl(BII): 16.83
Högskoleprov: 0.7
79% Kvinnor
På sjuksköterskeprogrammet läser du omvårdnad och medicin. Teori varvas med praktik genom att en del av utbildningen är förlagd ute i verksamheter (s&a ... go to description
[ Hälsa- och sjukvård ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
404 100kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 16.71
Gymn.Kompl(BII): 17.3
Högskoleprov: 0.7
83% Kvinnor
Sjuksköterskeprogrammet förbereder dig för ett ansvarsfullt och stimulerande yrke som kan ge en långsiktig karriär med många valmöjligheter, en go ... go to description
[ Hälsa- och sjukvård ]

VT16 Per.1

Studietakt: 100%
390 000kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 16.71
Gymn.Kompl(BII): 17.3
Högskoleprov: 0.7
83% Kvinnor
Sjuksköterskeprogrammet förbereder dig för ett ansvarsfullt och stimulerande yrke som kan ge en långsiktig karriär med många valmöjligheter, en go ... go to description
[ Hälsa- och sjukvård ]

VT16 Per.1

Studietakt: 100%
390 000kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 16.49
Gymn.Kompl(BII): 16.83
Högskoleprov: 0.7
79% Kvinnor
På sjuksköterskeprogrammet läser du omvårdnad och medicin. Teori varvas med praktik genom att en del av utbildningen är förlagd ute i verksamheter (s&a ... go to description
[ Hälsa- och sjukvård ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
- engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 15.1
Gymn.Kompl(BII): 16.6
Högskoleprov: 0.65
88% Kvinnor
Det övergripande målet är att utbilda sjuksköterskor som är väl förberedda att medverka i, leda och utveckla framtidens hälso- och sjukvård, såväl i ett nationellt som ett internation ... go to description
[ Hälsa- och sjukvård ]

VT16 Per.1

Studietakt: 100%
- engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 15.1
Gymn.Kompl(BII): 16.6
Högskoleprov: 0.65
88% Kvinnor
Det övergripande målet är att utbilda sjuksköterskor som är väl förberedda att medverka i, leda och utveckla framtidens hälso- och sjukvård, såväl i ett nationellt som ett internation ... go to description
[ Hälsa- och sjukvård ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
390 000kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 15.83
Gymn.Kompl(BII): 16.4
Högskoleprov: 0.6
83% Kvinnor
Som sjuksköterska är du omvårdnadsexperten som arbetar med människan i centrum. Din expertkunskap och värdegrund vilar i ett etiskt förhållningssätt, en humanistisk människosyn och en ... go to description
[ Hälsa- och sjukvård ]

VT16 Per.1

Studietakt: 100%
390 000kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 15.83
Gymn.Kompl(BII): 16.4
Högskoleprov: 0.6
83% Kvinnor
Som sjuksköterska är du omvårdnadsexperten som arbetar med människan i centrum. Din expertkunskap och värdegrund vilar i ett etiskt förhållningssätt, en humanistisk människosyn och en ... go to description
[ Hälsa- och sjukvård ]

VT16 Per.1

Studietakt: 100%
390 000kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 15.83
Gymn.Kompl(BII): 16.4
Högskoleprov: 0.6
83% Kvinnor
Som sjuksköterska är du omvårdnadsexperten som arbetar med människan i centrum. Din expertkunskap och värdegrund vilar i ett etiskt förhållningssätt, en humanistisk människosyn och en ... go to description
[ Hälsa- och sjukvård ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
390 000kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 15.83
Gymn.Kompl(BII): 16.4
Högskoleprov: 0.6
83% Kvinnor
Som sjuksköterska är du omvårdnadsexperten som arbetar med människan i centrum. Din expertkunskap och värdegrund vilar i ett etiskt förhållningssätt, en humanistisk människosyn och en ... go to description
[ Hälsa- och sjukvård ]

VT16 Per.1

Studietakt: 100%
338 958kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 14.57
Gymn.Kompl(BII): 15.31
Högskoleprov: 0.55
84% Kvinnor
Som sjuksköterska kommer du att kunna arbeta med omvårdnad, medicinskt/tekniska uppgifter, ledarskap, förebyggande arbete, handledning, forskning och utveckling. Efter utbildningen fi ... go to description
[ Hälsa- och sjukvård ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
338 958kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 14.57
Gymn.Kompl(BII): 15.31
Högskoleprov: 0.55
84% Kvinnor
Som sjuksköterska kommer du att kunna arbeta med omvårdnad, medicinskt/tekniska uppgifter, ledarskap, förebyggande arbete, handledning, forskning och utveckling. Efter utbildningen fi ... go to description
[ Hälsa- och sjukvård ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
460 000kr engelsk flagga
program på grundnivå
Gymnasie(BI): 15.3
Gymn.Kompl(BII): 16.07
Högskoleprov: 0.5
88% Kvinnor
Sjuksköterskan har ansvar för individens omvårdnad. Dit hör inte bara de fysiska utan också de psykologiska, sociala och andliga behoven. I sjuksköterskans kompetens ingår också medic ... go to description
[ Hälsa- och sjukvård ]

VT16 Per.1

Studietakt: 100%
460 000kr engelsk flagga
program på grundnivå
Gymnasie(BI): 15.3
Gymn.Kompl(BII): 16.07
Högskoleprov: 0.5
88% Kvinnor
Sjuksköterskan har ansvar för individens omvårdnad. Dit hör inte bara de fysiska utan också de psykologiska, sociala och andliga behoven. I sjuksköterskans kompetens ingår också medic ... go to description
[ Hälsa- och sjukvård ]

VT16 Per.1

Studietakt: 100%
387 000kr engelsk flagga
program på grundnivå
Gymnasie(BI): 13.87
Gymn.Kompl(BII): 15.01
Högskoleprov: 0.5
91% Kvinnor
Som sjuksköterska ansvarar du för omvårdnad av patienter i olika åldrar. Du arbetar med hälsofrämjande insatser, forskning och utveckling, har kontakt med anhöriga och handleder medar ... go to description
[ Hälsa- och sjukvård ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
414 000kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 14.25
Gymn.Kompl(BII): 15.2
Högskoleprov: 0.5
88% Kvinnor
För dig som vill arbeta med människors och deras hälsa/ohälsa är sjuksköterskeprogrammet en väg till ett intressant yrke. Få yrken har möjligheten att erbjuda en sådan bredd och så må ... go to description
[ Hälsa- och sjukvård ]

VT16 Per.1

Studietakt: 100%
414 000kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 14.25
Gymn.Kompl(BII): 15.2
Högskoleprov: 0.5
88% Kvinnor
För dig som vill arbeta med människors och deras hälsa/ohälsa är sjuksköterskeprogrammet en väg till ett intressant yrke. Få yrken har möjligheten att erbjuda en sådan bredd och så må ... go to description
[ Hälsa- och sjukvård ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
387 000kr engelsk flagga
program på grundnivå
Gymnasie(BI): 13.87
Gymn.Kompl(BII): 15.01
Högskoleprov: 0.5
91% Kvinnor
Som sjuksköterska ansvarar du för omvårdnad av patienter i olika åldrar. Du arbetar med hälsofrämjande insatser, forskning och utveckling, har kontakt med anhöriga och handleder medar ... go to description
[ Hälsa- och sjukvård ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
387 000kr engelsk flagga
program på grundnivå
Gymnasie(BI): 13.87
Gymn.Kompl(BII): 15.01
Högskoleprov: 0.5
91% Kvinnor
Som sjuksköterska ansvarar du för omvårdnad av patienter i olika åldrar. Du arbetar med hälsofrämjande insatser, forskning och utveckling, har kontakt med anhöriga och handleder medar ... go to description
[ Hälsa- och sjukvård ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
460 000kr engelsk flagga
program på grundnivå
Gymnasie(BI): 15.3
Gymn.Kompl(BII): 16.07
Högskoleprov: 0.5
88% Kvinnor
Sjuksköterskan har ansvar för individens omvårdnad. Dit hör inte bara de fysiska utan också de psykologiska, sociala och andliga behoven. I sjuksköterskans kompetens ingår också medic ... go to description
[ Hälsa- och sjukvård ]

VT16 Per.1

Studietakt: 100%
387 000kr engelsk flagga
program på grundnivå
Gymnasie(BI): 13.87
Gymn.Kompl(BII): 15.01
Högskoleprov: 0.5
91% Kvinnor
Som sjuksköterska ansvarar du för omvårdnad av patienter i olika åldrar. Du arbetar med hälsofrämjande insatser, forskning och utveckling, har kontakt med anhöriga och handleder medar ... go to description
[ Hälsa- och sjukvård ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
- engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 14.68
Gymn.Kompl(BII): 15.67
Högskoleprov: 0.3
85% Kvinnor
Utbildningsprogrammet omfattar 180 högskolepoäng (hp) varav 60 hp utgörs av verksamhetsförlagda studier. Programmets samtliga kurser ligger på grundnivå och bedrivs som heltidsstudier ... go to description
[ Hälsa- och sjukvård ]

VT16 Per.1

Studietakt: 100%
- engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 14.68
Gymn.Kompl(BII): 15.67
Högskoleprov: 0.3
85% Kvinnor
Utbildningsprogrammet omfattar 180 högskolepoäng (hp) varav 60 hp utgörs av verksamhetsförlagda studier. Programmets samtliga kurser ligger på grundnivå och bedrivs som heltidsstudier ... go to description