Antagningsstatistik för Socionom

Sök aktuella och kommande utbildningar från alla svenska högskolor
Be patient...

Laddar..

  • Kursnamn:
  • Ämne:
  • Utbildningstyp:
  • Undervisningsform:
    Alla Platsbunden Distans
  • Lärosäte:
  • Terminintervall:
  • Betygsintervall:
  • Examen:
Visar 1 till 30 av 33 träffar
Högskola / Ämne Kursnamn / Poäng / Omdöme ( Antal )

Statistik: BI / BII / HP / Gender
[ Socialt arbete och social omsorg ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
- engelsk flagga
grundavancerad program Grundläggande behörighet
Gymnasie(BI): 19.5
Gymn.Kompl(BII): 19.34
Högskoleprov: 1.25
79% Kvinnor
Socionomprogrammet om sammanlagt 210 hp, ger en generell socionomexamen för arbete inom alla olika typer av socialt arbete.Socionomutbildningens huvudämne är socialt arbete, men utbil ... go to description
[ Samhälls- och beteendevetenskap ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
315 000kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 19.65
Gymn.Kompl(BII): 18.77
Högskoleprov: 1.2
86% Kvinnor
Som socionom arbetar du med människor i utsatta livssituationer. Socialt arbete är viktigt för många människors välfärd och behöver ledas, organiseras och genomföras med hög kvalitet. ... go to description
[ Samhälls- och beteendevetenskap ]

VT16 Per.1

Studietakt: 100%
388 500kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 18.84
Gymn.Kompl(BII): 18.62
Högskoleprov: 1.1
79% Kvinnor
Socionomprogrammet leder till socionomexamen. Socialt arbete är huvudområde i socionomutbildningen. Under utbildningen studerar du också andra områden av relevans för socialt arbete s ... go to description
[ Samhälls- och beteendevetenskap ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
388 500kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 18.84
Gymn.Kompl(BII): 18.62
Högskoleprov: 1.1
79% Kvinnor
Socionomprogrammet leder till socionomexamen. Socialt arbete är huvudområde i socionomutbildningen. Under utbildningen studerar du också andra områden av relevans för socialt arbete s ... go to description
[ Socialt arbete och social omsorg ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
336 000kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 19.06
Gymn.Kompl(BII): 19.35
Högskoleprov: 1.05
86% Kvinnor
Utbildningen ges under de första sex terminerna på grundläggande nivå och inleds med ett basblock under första året. Därefter ges fortsättningsblocket som omfattar 1½ år och utbildnin ... go to description
[ Socialt arbete och social omsorg ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
336 000kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 19.06
Gymn.Kompl(BII): 19.35
Högskoleprov: 1.05
86% Kvinnor
Utbildningen ges under de första sex terminerna på grundläggande nivå och inleds med ett basblock under första året. Därefter ges fortsättningsblocket som omfattar 1½ år och utbildnin ... go to description
[ Socialt arbete och social omsorg ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
336 000kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 19.06
Gymn.Kompl(BII): 19.35
Högskoleprov: 1.05
86% Kvinnor
Utbildningen ges under de första sex terminerna på grundläggande nivå och inleds med ett basblock under första året. Därefter ges fortsättningsblocket som omfattar 1½ år och utbildnin ... go to description
[ Samhälls- och beteendevetenskap ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
490 000kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 18.3
Gymn.Kompl(BII): 18.64
Högskoleprov: 1.05
74% Kvinnor
Utbildningen:På Socionomprogrammet får du praktisk och teoretisk kunskap om sociala problem, dess orsaker, konsekvenser och hur de kan lösas. Socionomprogrammet ä ... go to description
[ Samhälls- och beteendevetenskap ]

VT16 Per.1

Studietakt: 100%
490 000kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 18.3
Gymn.Kompl(BII): 18.64
Högskoleprov: 1.05
74% Kvinnor
Utbildningen:På Socionomprogrammet får du praktisk och teoretisk kunskap om sociala problem, dess orsaker, konsekvenser och hur de kan lösas. Socionomprogrammet ä ... go to description
[ Samhälls- och beteendevetenskap ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
490 000kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 18.3
Gymn.Kompl(BII): 18.64
Högskoleprov: 1.05
74% Kvinnor
Utbildningen:På Socionomprogrammet får du praktisk och teoretisk kunskap om sociala problem, dess orsaker, konsekvenser och hur de kan lösas. Socionomprogrammet ä ... go to description
[ Socialt arbete och social omsorg ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
336 000kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 19.06
Gymn.Kompl(BII): 19.35
Högskoleprov: 1.05
86% Kvinnor
Utbildningen ges under de första sex terminerna på grundläggande nivå och inleds med ett basblock under första året. Därefter ges fortsättningsblocket som omfattar 1½ år och utbildnin ... go to description
[ Socialt arbete och social omsorg ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
336 000kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 19.06
Gymn.Kompl(BII): 19.35
Högskoleprov: 1.05
86% Kvinnor
Utbildningen ges under de första sex terminerna på grundläggande nivå och inleds med ett basblock under första året. Därefter ges fortsättningsblocket som omfattar 1½ år och utbildnin ... go to description
[ Samhälls- och beteendevetenskap ]

VT16 Per.1

Studietakt: 100%
490 000kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 18.3
Gymn.Kompl(BII): 18.64
Högskoleprov: 1.05
74% Kvinnor
Utbildningen:På Socionomprogrammet får du praktisk och teoretisk kunskap om sociala problem, dess orsaker, konsekvenser och hur de kan lösas. Socionomprogrammet ä ... go to description
[ Samhälls- och beteendevetenskap ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
440 000kr engelsk flagga
program på grundnivå
Gymnasie(BI): 18.46
Gymn.Kompl(BII): 18.1
Högskoleprov: 1.0
84% Kvinnor
Hur uppstår sociala problem? Vad betyder det sociala samspelet för människors utveckling? Socionomprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med välfärdsfr ... go to description
[ Samhälls- och beteendevetenskap ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
- engelsk flagga
program på grundnivå
Gymnasie(BI): 18.33
Gymn.Kompl(BII): 17.8
Högskoleprov: 1.0
77% Kvinnor
Är du intresserad av människor som har en utsatt situation i samhället? Genom socionomprogrammet får du en akademisk yrkesutbildning där du får en bred bas för att arbeta med människo ... go to description
[ Samhälls- och beteendevetenskap ]

VT16 Per.1

Studietakt: 100%
- engelsk flagga
program på grundnivå
Gymnasie(BI): 18.33
Gymn.Kompl(BII): 17.8
Högskoleprov: 1.0
77% Kvinnor
Är du intresserad av människor som har en utsatt situation i samhället? Genom socionomprogrammet får du en akademisk yrkesutbildning där du får en bred bas för att arbeta med människo ... go to description
[ Socialt arbete och social omsorg ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
471 800kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 18.4
Gymn.Kompl(BII): 18.18
Högskoleprov: 1.0
80% Kvinnor
Om utbildningenGenom socionomprogrammet får du en akademisk professionsutbildning i socialt arbete vilken utgör en bred bas såväl för socionomyrket som f&ou ... go to description
[ Socialt arbete och social omsorg ]

VT16 Per.1

Studietakt: 100%
455 000kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 18.4
Gymn.Kompl(BII): 18.18
Högskoleprov: 1.0
80% Kvinnor
Om utbildningenGenom socionomprogrammet får du en akademisk professionsutbildning i socialt arbete vilken utgör en bred bas såväl för socionomyrket som f&ou ... go to description
[ Samhälls- och beteendevetenskap ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
344 750kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 17.55
Gymn.Kompl(BII): 17.37
Högskoleprov: 0.85
73% Kvinnor
Vill du arbeta med människor? Är du intresserad av relationer och samspelet mellan människa och samhälle, att möta och hjälpa människor i utsatta och problematiska livssituationer? So ... go to description
[ Hälsa- och sjukvård ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
- engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 17.3
Gymn.Kompl(BII): 17.05
Högskoleprov: 0.85
85% Kvinnor
För socionomexamen vid Högskolan Dalarna ska studenten, utöver de mål som anges i examensordningen· visa förmåga att integrera teoretisk och praktisk kunskap i det professionella yrke ... go to description
[ Samhälls- och beteendevetenskap ]

VT16 Per.1

Studietakt: 100%
472 500kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 16.46
Gymn.Kompl(BII): 16.42
Högskoleprov: 0.85
80% Kvinnor
Vill du arbeta med människor? Är du intresserad av relationer och samspelet mellan människa och omgivande samhälle? Vill du möta och bistå människor som befinner sig i utsatta och pro ... go to description
[ Samhälls- och beteendevetenskap ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
472 500kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 16.46
Gymn.Kompl(BII): 16.42
Högskoleprov: 0.85
80% Kvinnor
Vill du arbeta med människor? Är du intresserad av relationer och samspelet mellan människa och omgivande samhälle? Vill du möta och bistå människor som befinner sig i utsatta och pro ... go to description
[ Samhälls- och beteendevetenskap ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
472 500kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 16.46
Gymn.Kompl(BII): 16.42
Högskoleprov: 0.85
80% Kvinnor
Vill du arbeta med människor? Är du intresserad av relationer och samspelet mellan människa och omgivande samhälle? Vill du möta och bistå människor som befinner sig i utsatta och pro ... go to description
[ Samhälls- och beteendevetenskap ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
472 500kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 16.46
Gymn.Kompl(BII): 16.42
Högskoleprov: 0.85
80% Kvinnor
Vill du arbeta med människor? Är du intresserad av relationer och samspelet mellan människa och omgivande samhälle? Vill du möta och bistå människor som befinner sig i utsatta och pro ... go to description
[ Samhälls- och beteendevetenskap ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
315 000kr engelsk flagga
grundavancerad program Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 17.95
Gymn.Kompl(BII): 17.71
Högskoleprov: 0.85
81% Kvinnor
Socionomprogrammet är en professionsutbildning som ger en bred kompetens att utöva kvalificerat socialt arbete med människor i olika livssituationer. Under utbildningen tillägnar du d ... go to description
[ Samhälls- och beteendevetenskap ]

VT16 Per.1

Studietakt: 100%
272 580kr engelsk flagga
grundavancerad program Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 17.95
Gymn.Kompl(BII): 17.71
Högskoleprov: 0.85
81% Kvinnor
Socionomprogrammet är en professionsutbildning som ger en bred kompetens att utöva kvalificerat socialt arbete med människor i olika livssituationer. Under utbildningen tillägnar du d ... go to description
[ Samhälls- och beteendevetenskap ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
297 500kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 17.86
Gymn.Kompl(BII): 17.3
Högskoleprov: 0.85
84% Kvinnor
Socionom är ett yrke som passar dig som är intresserad av såväl människor som samhällsfrågor. Huvudområdet för socionomprogrammet är socialt arbete, i programmet ingår även juridik. I ... go to description
[ Samhälls- och beteendevetenskap ]

HT16 Per.1

Studietakt: 100%
297 500kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 17.86
Gymn.Kompl(BII): 17.3
Högskoleprov: 0.85
84% Kvinnor
Socionom är ett yrke som passar dig som är intresserad av såväl människor som samhällsfrågor. Huvudområdet för socionomprogrammet är socialt arbete, i programmet ingår även juridik. I ... go to description
[ Samhälls- och beteendevetenskap ]

VT16 Per.1

Studietakt: 100%
262 500kr engelsk flagga
program på grundnivå Utökad gymnasiebehörighet
Gymnasie(BI): 17.86
Gymn.Kompl(BII): 17.3
Högskoleprov: 0.85
84% Kvinnor
Socionom är ett yrke som passar dig som är intresserad av såväl människor som samhällsfrågor. Huvudområdet för socionomprogrammet är socialt arbete, i programmet ingår även juridik. I ... go to description