Linköpings universitet

Linköpings universitet är det sjätte största universitetet i Sverige och erbjuder sitt största urval av kurser inom kategorin pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik.