Malmö högskola

Malmö högskola är det åttonde största universitetet i Sverige och erbjuder sitt största urval av kurser inom kategorin samhälls- och beteendevetenskap.