Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Engelska 330.0 hp

Antagningsstatistik

Leder till examen
Observera att inriktningen omfattar 300 hpMed inriktning mot arbete i gymnasieskolan tillägnar du dig kompetens att undervisa i två ämnen. Som ämneslärare har du ansvar för elevers lärande och utveckling och undervisar i de skolämnen som ingår i din ämneskombination.Historia - EngelskaI ämnet historia studeras huvuddragen av den historiska utvecklingen i ett globalt perspektiv och samspelet mellan politiska, kulturella, ekonomiska och sociala tillstånd och förändringar behandlas. Du får också kunskap om historievetenskapliga teori- och metodfrågor, vilket utvecklar din förmåga att kritiskt värdera och utnyttja olika typer av källmaterial. Ämnesstudierna i historia omfattar 120 hp. Därutöver läser du engelska om 90 hp.InnehållUtbildningsvetenskaplig kärna (UVK) 60 hpUVK är obligatoriskt för alla blivande lärare och innehåller kunskapsområden som är centrala för läraryrket. Kurserna för blivande ämneslärare behandlar bland annat läraruppdraget, didaktiska perspektiv, ledarskap, bedömning och betygsättning, lärandeteorier, specialpedagogik.Ämnes- och ämnesdidaktiska studier 225 hpI utbildningen ingår två ämnen. Du skriver två självständiga arbeten om vardera 15 hp. Ett av de två arbetena ska ha ämnesdidaktisk inriktning. I ämnesstudierna ingår 15 hp VFU.Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 30 hpVFU är en viktig del av utbildningen. Den integreras både i UVK och i ämnesstudierna. Under VFU:n får du möjlighet att medverka i undervisningen r och även delta i lärares övriga arbetsuppgifter.ExamenÄmneslärarexamen på avancerad nivå.


Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A och Historia A eller Engelska 6, Samhällskunskap 1b alt 1a1 + 1ab och Historia 1b alt 1a1 + 1ab (Områdesbehörighet 6c eller A6c).

Kurstillfällen

Denna kurs saknar planerade kurstillfällen!
Kursen hade sitt sista kurstillfälle VT18 Per.1

Bidra med statistik till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Engelska

Kursen placeras då högst upp vid sökningar och tävlar mot andra kursers betyg i listan!
Mitt allmänna omdöme om kursen är:
1 - dålig 5 - bra

Kraven på arbetsinsats per poäng har varit:
1 - låg arbetsinsats 5 - hög arbetsinsats

Jag tror att jag kommer ha nytta av kursens innehåll i fortsättningen:

Namn:

Kommentar:


Statistik

Statistik från

Antagningsstatistik

UrvalsgruppLägsta poängAntagna
Sökande med studieomdöme från folkhögskola 3.5 1
Sökande med resultat från högskoleprov 0.75 4
Antagningsstatistiken ovan är för urval 2, dvs de som i slutändan erbjöds plats på utbildningen. Urvalsgruppernas antagningsstatistik kan vara svårtolkade i de fall det är universitetets egna interna beskrivningar och poängsystem.

Andel antagna av sökande

10.4%

Andel behöriga sökande som blivit antagna till utbildningen

Könsfördelning