Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Svenska 330.0 hp

Antagningsstatistik

Leder till examen
Observera att inriktningen omfattar 330 hp Med inriktning mot arbete i gymnasieskolan tillägnar du dig kompetens att undervisa i två ämnen. Som ämneslärare har du ansvar för elevers lärande och utveckling och undervisar i de skolämnen som ingår i din ämneskombination. Samhällskunskap-Svenska I blockämnet samhällskunskap deltar tre ämnesinstitutioner (statsvetenskap, sociologi, nationalekonomi) och ett ämnesdidaktiskt centrum. I samhällskunskap studeras ungdomars lärande och hur individ och samhälle påverkar varandra lokalt, nationellt och globalt. Ämnesinnehållet består av politisk teori med tonvikt på demokratifrågor, svensk politik, EU:s verksamhet, jämförande och internationella politik, makt och etnicitet, nationalekonomi, hållbar utveckling, massmedia, mänskliga rättigheter och betydande fokus på skolpolitiskt relevanta teman. Ämnesdidaktik finns både som särskild delkurs och integrerat i andra delkurser. Ämnesstudierna i samhällskunskap omfattar för gymnasiebehörighet 120 hp och inkluderar ett examensarbete om 15 hp. Därutöver läser du svenska om 120 hp. Innehåll Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) 60 hp UVK är obligatoriskt för alla blivande lärare och innehåller kunskapsområden som är centrala för läraryrket. Kurserna för blivande ämneslärare behandlar bland annat läraruppdraget, didaktiska perspektiv, ledarskap, bedömning och betygsättning, lärandeteorier, specialpedagogik. Ämnes- och ämnesdidaktiska studier 255 hp I utbildningen ingår två ämnen. Du skriver två självständiga arbeten om vardera 15 hp. Ett av de två arbetena ska ha ämnesdidaktisk inriktning. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 30 hp VFU är en viktig del av utbildningen. Den integreras både i UVK och i ämnesstudierna. Under VFU:n får du möjlighet att medverka i undervisningen och även delta i lärares övriga arbetsuppgifter. Examen Ämneslärarexamen på avancerad nivå. Behörighet och kombinationer Engelska B, Samhällskunskap B samt Matematik B


Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap B och Matematik B eller Engelska 6, Samhällskunskap 2 och Matematik 2a alt 2b alt 2c (Områdesbehörighet 6c eller A6c).

Kurstillfällen

Denna kurs saknar planerade kurstillfällen!
Kursen hade sitt sista kurstillfälle HT16 Per.1

Bidra med statistik till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, Svenska

Kursen placeras då högst upp vid sökningar och tävlar mot andra kursers betyg i listan!
Mitt allmänna omdöme om kursen är:
1 - dålig 5 - bra

Kraven på arbetsinsats per poäng har varit:
1 - låg arbetsinsats 5 - hög arbetsinsats

Jag tror att jag kommer ha nytta av kursens innehåll i fortsättningen:

Namn:

Kommentar:


Statistik

Statistik från

Antagningsstatistik

UrvalsgruppLägsta poängAntagna
Sökande med gymnasieexamen utan komplettering 17.8 4
Sökande med gymnasiebetyg med komplettering 21.14 1
Sökande med resultat från högskoleprov 0.95 3
Sökande med gymnasiebetyg utan komplettering 17.76 2
Antagningsstatistiken ovan är för urval 2, dvs de som i slutändan erbjöds plats på utbildningen. Urvalsgruppernas antagningsstatistik kan vara svårtolkade i de fall det är universitetets egna interna beskrivningar och poängsystem.

Andel antagna av sökande

3.5%

Andel behöriga sökande som blivit antagna till utbildningen

Könsfördelning