Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Religion 270.0 hp

Antagningsstatistik

Leder till examen
Ämneslärarprogrammet är en utbildning för dig som vill undervisa och handleda unga människor och samtidigt arbeta med ämnen som du är intresserad av. Under utbildningen fördjupar du dig i dina framtida undervisningsämnen men också hur du i en kommande yrkesroll som lärare kan få elever att lära och utvecklas. Programmet handlar även om hur du i en framtida yrkesroll som lärare kan få elever att lära och utvecklas. Du utbildas också i att bedöma elevers lärande och utveckling och hur prestationer kan betygsättas. Förutom teoretiska studier får du ta del av praktiska erfarenheter från skolorna i regionen och under hela utbildningen har du nära kontakt med grundskolans vardag genom den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Som ämneslärare möter du elever som står på gränsen mot vuxenlivet. Frågorna är ofta många och i utbildningen tränar du upp förmågan att föra dialog om etik och värdegrund. Dessutom får du kunskap om den svenska skolan i ett kulturellt, historiskt och samhälleligt perspektiv. Undervisningen har en nära koppling till den forskning som bedrivs inom området. Under din utbildning erbjuds du också en unik chans till röstträning. Denna omfattning av förebyggande röstvård finns ingen annanstans i landet.


Behörighetskrav

Engelska B, Samhällskunskap A, Historia A. Eller Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2, Historia 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 6 c/A6 c). Läs mer om behörighet under "ämneskombinationer" i programmenyn till vänster.

Kurstillfällen

Denna kurs saknar planerade kurstillfällen!
Kursen hade sitt sista kurstillfälle HT16 Per.1

Bidra med statistik till Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Religion

Kursen placeras då högst upp vid sökningar och tävlar mot andra kursers betyg i listan!
Mitt allmänna omdöme om kursen är:
1 - dålig 5 - bra

Kraven på arbetsinsats per poäng har varit:
1 - låg arbetsinsats 5 - hög arbetsinsats

Jag tror att jag kommer ha nytta av kursens innehåll i fortsättningen:

Namn:

Kommentar:


Statistik

Statistik från

Sen Anmälan

Totalt 1 personer blev antagna via sen anmälan och den som var senast blev antagen 64 dagar efter att anmälan stängt.

Antagningsstatistik

UrvalsgruppLägsta poängAntagna
Gymnasiebetyg utan komplettering 14.7 1
Övriga behöriga sökanden 1
Resultat från högskoleprov 0.75 1
Antagningsstatistiken ovan är för urval 2, dvs de som i slutändan erbjöds plats på utbildningen. Urvalsgruppernas antagningsstatistik kan vara svårtolkade i de fall det är universitetets egna interna beskrivningar och poängsystem.

Andel antagna av sökande

9.1%

Andel behöriga sökande som blivit antagna till utbildningen

Könsfördelning