Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Spanska 330.0 hp

Antagningsstatistik

Leder till examen
Ämneslärarprogrammet är en utbildning för dig som vill undervisa och handleda unga människor och samtidigt arbeta med ämnen som du är intresserad av. Programmet ger en yrkesmässig förberedelse för arbete i gymnasieskolan. Under utbildningen fördjupar du dig i dina framtida undervisningsämnen men också hur du i en kommande yrkesroll som lärare kan få elever att lära och utvecklas. Du utbildas också i att bedöma elevers lärande och utveckling och hur prestationer kan betygsättas. Förutom teoretiska studier får du ta del av praktiska erfarenheter från skolorna i regionen och under hela utbildningen har du nära kontakt med gymnasieskolans vardag genom den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Som ämneslärare möter du elever som står på gränsen mot vuxenlivet. Frågorna är ofta många och i utbildningen tränar du upp förmågan att föra dialog om etik och värdegrund. Dessutom får du även kunskap om den svenska skolan i ett kulturellt, historiskt och samhälleligt perspektiv. Undervisningen har en nära koppling till den forskning som bedrivs inom området. Under din utbildning erbjuds du också en unik chans till röstträning. Denna omfattning av förebyggande röstvård finns ingen annanstans i landet.


Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A och Spanska steg 3. Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 och Spanska 3

Kurstillfällen

Denna kurs saknar planerade kurstillfällen!
Kursen hade sitt sista kurstillfälle HT16 Per.1

Bidra med statistik till Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Spanska

Kursen placeras då högst upp vid sökningar och tävlar mot andra kursers betyg i listan!
Mitt allmänna omdöme om kursen är:
1 - dålig 5 - bra

Kraven på arbetsinsats per poäng har varit:
1 - låg arbetsinsats 5 - hög arbetsinsats

Jag tror att jag kommer ha nytta av kursens innehåll i fortsättningen:

Namn:

Kommentar:


Statistik

Statistik från

Antagningsstatistik

UrvalsgruppLägsta poängAntagna
Resultat från högskoleprov 1.05 1
Sökande med gymnasieexamen utan komplettering 19.03 2
Antagningsstatistiken ovan är för urval 2, dvs de som i slutändan erbjöds plats på utbildningen. Urvalsgruppernas antagningsstatistik kan vara svårtolkade i de fall det är universitetets egna interna beskrivningar och poängsystem.

Andel antagna av sökande

27.3%

Andel behöriga sökande som blivit antagna till utbildningen

Könsfördelning