Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång psykologi 330.0 hp

Antagningsstatistik

Leder till examen
Ämneslärarprogrammet är något för dig som vill inspirera och stödja ungdomar i sitt lärande. Utbildningen består till stor del av ämnesstudier. Du söker till programmet med ett ingångsämne och väljer sedan ytterligare ett ämne under utbildingens gång. I det som kallas den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK), utvecklar du generella lärarkunskaper. Det är kunskaper som hjälper dig i din yrkesroll och handlar till exempel om ledarskap, konflikthantering, bedömning och betygsättning. Programmet innehåller också 20 veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där du studerar och praktiserar läraryrket på en skola. Du kommer att planera och genomföra undervisning men även vara en del av skolans verksamhet över lag.Inom ämneslärarprogrammet finns det goda möjligheter till studier och VFU utomlands.


Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 6 c). Eller: Engelska 6 samt Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A6 c)Utöver ovanstående krävs särskild behörighet för respektive ämne:-Bild: Antagningsprov-Biologi: Biologi B, Kemi A, Matematik C. Eller: Biologi 2, Kemi 1, Matematik 3b / 3c-Engelska: --Franska: Franska steg 3. Eller Franska 3-Fysik: Fysik B, Matematik D. Eller: Fysik 2, Matematik 4-Geografi: Matematik B. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c-Historia: Historia A. Eller: Historia 1b / 1a1+1a2-Idrott och hälsa: Idrott och hälsa A, Matematik B, Naturkunskap B. Eller: Idrott och hälsa 1, Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2 (alt. Bi A/Bi 1, Ke A/Ke 1, Fy A/Fy 1)-Matematik: Matematik D. Eller: Matematik 4-Musik: Antagningsprov-Psykologi: Matematik B. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c-Religionskunskap: Historia A. Eller: Historia 1b / 1a1+1a2-Samhällskunskap: Matematik B, Samhällskunskap B. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 2-Spanska: Spanska steg 3. Eller: Spanska 3-Svenska: --Svenska som andraspråk: --Tyska: Tyska steg 3. Eller: Tyska 3

Kurstillfällen

Denna kurs saknar planerade kurstillfällen!
Kursen hade sitt sista kurstillfälle HT17 Per.1

Bidra med statistik till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång psykologi

Kursen placeras då högst upp vid sökningar och tävlar mot andra kursers betyg i listan!
Mitt allmänna omdöme om kursen är:
1 - dålig 5 - bra

Kraven på arbetsinsats per poäng har varit:
1 - låg arbetsinsats 5 - hög arbetsinsats

Jag tror att jag kommer ha nytta av kursens innehåll i fortsättningen:

Namn:

Kommentar:


Statistik

Statistik från

Antagningsstatistik

UrvalsgruppLägsta poängAntagna
Högskoleprov 1.0 2
Betyg gymnasiet direkt gruppen 20.21 3
Betyg gymnasiet kompletteringsgruppen 15.52 1
Antagningsstatistiken ovan är för urval 2, dvs de som i slutändan erbjöds plats på utbildningen. Urvalsgruppernas antagningsstatistik kan vara svårtolkade i de fall det är universitetets egna interna beskrivningar och poängsystem.

Andel antagna av sökande

5.0%

Andel behöriga sökande som blivit antagna till utbildningen

Könsfördelning