Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Idrott 300.0 hp

Antagningsstatistik

Leder till examen
Vill du arbeta med ungdomar i en spännande ålder på tröskeln till vuxenlivet? Då är ämneslärarutbildning något för dig. Redan under första terminen får du känna på din framtida yrkesroll på en skola. Du gör din verksamhetsförlagda utbildning under ledning av erfarna lärare och handledare genom hela utbildningen. Den täta kontakten med skolan gör att du kan använda dina praktiska erfarenheter i de teoretiska studierna.Utbildningen ger dig gedigna ämneskunskaper och förmågan att stödja elevers kunskapsutveckling och att bedöma och betygsätta deras prestationer. Idrott och lärande behandlar idrott ur perspektiv som upplevelse, hälsa och prestation utifrån såväl individ- som samhällsfokus, förenat med frågor om lärande och lärandets villkor. Ämnesstudierna i idrott omfattar 120 hp. Därutöver väljer du ett övrigt ämne som omfattar 90 hp. Följande ämnen är möjliga att välja med idrott som ingångsämne hösten 17:-Engelska-Historia (behörighetskrav HiA eller Historia 1b alternativt Historia 1a1+1a2)-Religion-Naturkunskap (behörighetskrav MaC eller Matematik 3b alternativt Matematik 3c)-Franska (behörighetskrav Franska steg 3 eller Franska 3)-Italienska (behörighetskrav Italienska steg 3 eller Italienska 3)-Spanska (behörighetskrav Spanska steg 3 eller Spanska 3)-Tyska (behörighetskrav Tyska steg 3 eller Tyska 3)-Kinesiska (behörighetskrav Kinesiska steg 3 eller Kinesiska 3)Kurserna i moderna språk är förlagda till Lund och medför särskild studiegång.Behörighetskraven för andraämnet prövas vid ansökan till detta inom utbildningens ram. Ytterligare ämneskombinationer kan tillkomma. Ämneskombinationerna ges under förutsättning att det finns tillräckligt antal sökande.


Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A, IdhA, MaB, NkB alt BiA + FyA + KeA. Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2, Idrott och hälsa 1 eller motsvarande kunskaper, Matematik 2a /2b / 2c, Naturkunskap 2 alternativt Biologi 1 + Fysik 1a / 1b1 + 1b2 + Kemi 1.(Områdesbehörighet A6c/6C) Observera att ytterligare behörighetskrav kan finnas för det ämne du väljer under utbildningen.

Kurstillfällen

Denna kurs saknar planerade kurstillfällen!
Kursen hade sitt sista kurstillfälle HT17 Per.1

Bidra med statistik till Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Idrott

Kursen placeras då högst upp vid sökningar och tävlar mot andra kursers betyg i listan!
Mitt allmänna omdöme om kursen är:
1 - dålig 5 - bra

Kraven på arbetsinsats per poäng har varit:
1 - låg arbetsinsats 5 - hög arbetsinsats

Jag tror att jag kommer ha nytta av kursens innehåll i fortsättningen:

Namn:

Kommentar:


Statistik

Statistik från

Antagningsstatistik

UrvalsgruppLägsta poängAntagna
HP 0.85 9
BI 13.7 14
BII 13.64 3
Antagningsstatistiken ovan är för urval 2, dvs de som i slutändan erbjöds plats på utbildningen. Urvalsgruppernas antagningsstatistik kan vara svårtolkade i de fall det är universitetets egna interna beskrivningar och poängsystem.

Andel antagna av sökande

12.6%

Andel behöriga sökande som blivit antagna till utbildningen

Könsfördelning