Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Samhällskunskap 300.0 hp

Antagningsstatistik

Leder till examen
Vill du arbeta med ungdomar i en spännande ålder på tröskeln till vuxenlivet? Då är ämneslärarutbildning något för dig. Redan under första terminen får du känna på din framtida yrkesroll på en skola. Du gör din verksamhetsförlagda utbildning under ledning av erfarna lärare och handledare genom hela utbildningen. Den täta kontakten med skolan gör att du kan använda dina praktiska erfarenheter i de teoretiska studierna. Utbildningen ger dig gedigna ämneskunskaper och förmågan att stödja elevers kunskapsutveckling och att bedöma och betygsätta deras prestationer.I ämnet Samhällskunskap och lärande undersöker vi hur individ och samhälle påverkar varandra lokalt, regionalt och globalt. Ämnesstudierna i samhällskunskap omfattar 120 hp. Därutöver väljer du ett övrigt ämne som omfattar 90 hp. Följande ämnen går att välja med samhällskunskap som ingångsämne hösten 17:-Engelska-Historia (behörighetskrav HiA eller Historia 1b alternativt Historia 1a1+1a2)-Religion-Idrott (behörighetskrav IdhA, NkB (kan ersättas av BiA+FyA+KeA) eller Idrott och hälsa 1 eller motsvarande kunskaper, Naturkunskap 2 (kan ersättas av Biologi 1+Fysik 1a alternativt Fysik 1b1+1b2+Kemi 1)Behörighetskraven för andraämnet prövas vid ansökan till detta inom utbildningens ram. Ytterligare ämneskombinationer kan tillkomma. Ämneskombinationerna ges under förutsättning att det finns tillräckligt antal sökande.


Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A, ShB, MaB. Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2, Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 2.(Områdesbehörighet A6c/6C)Observera att ytterligare behörighetskrav kan finnas för det ämne du väljer under utbildningen.

Kurstillfällen

Denna kurs saknar planerade kurstillfällen!
Kursen hade sitt sista kurstillfälle HT17 Per.1

Bidra med statistik till Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Samhällskunskap

Kursen placeras då högst upp vid sökningar och tävlar mot andra kursers betyg i listan!
Mitt allmänna omdöme om kursen är:
1 - dålig 5 - bra

Kraven på arbetsinsats per poäng har varit:
1 - låg arbetsinsats 5 - hög arbetsinsats

Jag tror att jag kommer ha nytta av kursens innehåll i fortsättningen:

Namn:

Kommentar:


Statistik

Statistik från

Antagningsstatistik

UrvalsgruppLägsta poängAntagna
HP 0.75 10
BI 17.3 13
BII 15.32 3
Antagningsstatistiken ovan är för urval 2, dvs de som i slutändan erbjöds plats på utbildningen. Urvalsgruppernas antagningsstatistik kan vara svårtolkade i de fall det är universitetets egna interna beskrivningar och poängsystem.

Andel antagna av sökande

10.2%

Andel behöriga sökande som blivit antagna till utbildningen

Könsfördelning