Aktie- och värdepapperskunskap 7.5 hp

Antagningsstatistik

Kursens syfte är att ge kunskap om aktier och aktierelaterade värdepapper. Kursen ger förmåga att använda fundamentala analysmodeller. Vidare behandlas börspsykologi, teknisk analys, optioner, beskattning av värdepapper samt värdepappersstrategier.


Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Kurstillfällen

svensk flagga VT20 Per.1
Studietakt: 50%
Ansökningskod: 04248

Bidra med statistik till Aktie- och värdepapperskunskap

Kursen placeras då högst upp vid sökningar och tävlar mot andra kursers betyg i listan!
Mitt allmänna omdöme om kursen är:
1 - dålig 5 - bra

Kraven på arbetsinsats per poäng har varit:
1 - låg arbetsinsats 5 - hög arbetsinsats

Jag tror att jag kommer ha nytta av kursens innehåll i fortsättningen:

Namn:

Kommentar:


peter

Generellt betyg: 1
Arbetsinsats:
Användbarhet: 1

2017-03-16 09:15:44.134

Statistik

Statistik från

Antagningsstatistik

UrvalsgruppLägsta poängAntagna
Högskoleprov 1.35 59
Betyg gymnasiet kompletteringsgruppen 21.81 8
Betyg gymnasiet direkt gruppen 21.24 52
Omdöme från Folkhögskola 4.0 1
Högskolepoäng grundnivå 165.0 60
Antagningsstatistiken ovan är för urval 2, dvs de som i slutändan erbjöds plats på utbildningen. Urvalsgruppernas antagningsstatistik kan vara svårtolkade i de fall det är universitetets egna interna beskrivningar och poängsystem.

Andel antagna av sökande

8.8%

Andel behöriga sökande som blivit antagna till utbildningen

Könsfördelning