Aktivt ledarskap - för utveckling via erfarenhetsbaserad verksamhet 30.0 hp

Antagningsstatistik

Kursen vänder sig till dig som vill fortsätta fördjupa dina kunskaper inom området ledarskap inom outdoor området. Kursen är den första avancerade kursen inom områdena ledarskap utomhus i teori och praktik, säkerhet och säkerhetshantering. Syftet med kursen är att utveckla fördjupade kunskaper och färdigheter för att verka som ledare i olika utsatta miljöer ute där det finns risker involverade. De studerande ska ges ökade kunskaper om ledarrollen, facilitering och problemställningar knutna till förmedling av friluftsliv. Dessutom fördjupas kunskaperna om säkerhetsaspekter och krishantering i samband med olika friluftsaktiviteter. Arbetsformerna under kursen varierar mellan föreläsningar, grupparbeten, självständiga arbeten och problembaserad undervisning i samband med kursens praktiska moment.


Behörighetskrav

120 hp samt minst två års dokumenterad ledarskapserfarenhet.

Kurstillfällen

Denna kurs saknar planerade kurstillfällen!
Kursen hade sitt sista kurstillfälle VT15 Per.2

Bidra med statistik till Aktivt ledarskap - för utveckling via erfarenhetsbaserad verksamhet

Kursen placeras då högst upp vid sökningar och tävlar mot andra kursers betyg i listan!
Mitt allmänna omdöme om kursen är:
1 - dålig 5 - bra

Kraven på arbetsinsats per poäng har varit:
1 - låg arbetsinsats 5 - hög arbetsinsats

Jag tror att jag kommer ha nytta av kursens innehåll i fortsättningen:

Namn:

Kommentar:


Jennie

Generellt betyg: 5
Arbetsinsats: 3
Användbarhet: 5

2016-05-23 11:03:09.457