ARKITEKTUR OCH TEKNIK 300.0 hp

Antagningsstatistik

Leder till examen
Arkitektur och teknikprogrammet förenar gestaltning med naturvetenskap och teknik. Du tränar din förmåga att iaktta och att leva dig in i människors, verksamheters och samhällens behov, och du utvecklar din förmåga att utforma och kommunicera förslag till byggnader och rum. Programmet vänder sig till dig som är intresserad av såväl matematik och teknik som rumsgestaltning och byggnadskonst. Erfarenheterna visar att de examinerade studenterna utvecklas till antingen professionella arkitekter eller ingenjörer, och att de samtidigt har kommit att verka som brobyggare mellan arkitekt- och ingenjörskulturerna.


Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Matematik 4, Fysik 2, Kemi 1, Samhällskunskap 1b alternativt 1a1+1a2.EllerSlutbetyg; Engelska B, Fysik B, Kemi A, Matematik E, Samhällskunskap A

Kurstillfällen

svensk flagga HT19 Per.1
Studietakt: 100%
Ansökningskod: 46000
svensk flagga HT20 Per.1
Studietakt: 100%
Ansökningskod: 46000

Bidra med statistik till ARKITEKTUR OCH TEKNIK

Kursen placeras då högst upp vid sökningar och tävlar mot andra kursers betyg i listan!
Mitt allmänna omdöme om kursen är:
1 - dålig 5 - bra

Kraven på arbetsinsats per poäng har varit:
1 - låg arbetsinsats 5 - hög arbetsinsats

Jag tror att jag kommer ha nytta av kursens innehåll i fortsättningen:

Namn:

Kommentar:


Statistik

Statistik från

Antagningsstatistik

UrvalsgruppLägsta poängAntagna
Garantiplats efter tekniskt basår 4.62 8
Sökande med resultat från högskoleprov 1.8 8
Sökande med gymnasiebetyg med komplettering 21.2 3
Sökande med gymnasiebetyg utan komplettering 21.93 16
Fysik-Matematikprovsresultat 31.0 11
Antagningsstatistiken ovan är för urval 2, dvs de som i slutändan erbjöds plats på utbildningen. Urvalsgruppernas antagningsstatistik kan vara svårtolkade i de fall det är universitetets egna interna beskrivningar och poängsystem.

Andel antagna av sökande

3.5%

Andel behöriga sökande som blivit antagna till utbildningen

Könsfördelning