Arkitektutbildning 300.0 hp

Antagningsstatistik

Leder till examen

 

LTH:s arkitektutbildning utbildar kreativa arkitekter med förmåga att identifiera, behandla och lösa problem inom arkitekturens och samhällsbyggandets område. Utbildningen är konstnärlig och akademisk och ger en allsidig träning i att bearbeta rumsliga gestaltningsfrågor och teoretiska frågeställningar. På den avancerade nivån har du möjlighet att förlägga en del av din utbildning utomlands och en av terminerna kan göras som arbetsplatsförlagd praktik.

UTBILDNINGEN
Under studietiden tränas du i att bearbeta och gestalta rum, byggnader och den byggda miljön i sitt sammanhang. Studier av goda förebilder används ofta som utgångspunkt i olika gestaltningsövningar för att förstå hur och varför de utformas på olika vis. I begreppet gestaltning ingår att på ett tektoniskt, funktionellt och estetiskt sätt formge byggnader och samhällen.

Projektarbeten är den centrala studieformen där du ritar för hand och i dator, bygger modeller, gör bilder och arbetar med text. Teman är arkitektur, stadsbyggande, interiör arkitektur, möbeldesign och restaurering.

Mycket i utbildningen är således praktiskt och handgripligt där du använder såväl manuella som digitala verktyg samt andra metoder för att pröva dig fram i ditt gestaltningsarbete och din förståelse för rummet. Det finns goda förutsättningar att studera och utveckla experimentell arkitektur.

Parallellt pågår teoretiska studier med föreläsningar, seminarier och tentamina; du läser, räknar, skriver, diskuterar och reflekterar. Undervisningen förutsätter aktivt deltagande och heltidsnärvaro på Arkitektskolan.

FÖRDJUPNINGSOMRÅDEN    
Efter en treårig basutbildning följer en avslutande tvåårig fördjupningsutbildning på avancerad nivå och som innehåller valfria projekt och kurser med olika profiler, från det experimentella till det traditionella, från landskapsnivå till interiöra rum. Du kan välja att hålla dig inom ett avgränsat fördjupningsområde eller kombinera kurser till en mer allmän och bred inriktning.

FRAMTIDEN
För en examinerad arkitekt öppnar sig ett brett arbetsområde som kan innebära allt från arbete inom privat, offentlig eller statlig verksamhet och förvaltning, Arbetsmarknaden utvecklas ständigt och utbildningen ger goda förutsättningar för att arbeta inte bara i Sverige utan även internationellt.

ANTAGNING
Vid sidan av betyg och resultat från högskoleprov som urvalsgrund vid antagning till utbildningen har 1/3 av platserna hittills avsatts till sökande som gör ett särskilt antagningsprov, arkitektprovet.

Provet består av en hemuppgift som finns tillgänglig på arkitektprovets hemsida, www.arkitektprovet.se. Hemuppgifterna bedöms av en grupp erfarna lärare. De deltagare vars uppgifter bedöms hålla en hög nivå kallas till prov som genomförs på Arkitektskolan. En jury rangordnar sedan de utförda proven som ligger till grund för antagningen

Mer om utbildningen hittar du på http://www.arch.lth.seBehörighetskrav

Grundläggande behörighet, samt områdesbehörighet A3:- Matematik 3b eller 3c (eller Matematik C)- Naturkunskap 2* (eller Naturkunskap B)- Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2 (eller Samhällskunskap A)*Naturkunskap 2 kan ersättas med fysik (Fysik 1a, eller Fysik 1b1 + 1b2, eller Fysik A) och kemi (Kemi 1, eller Kemi A). (LTH ger sökande till Arkitektprogrammet generell dispens från krav om biologi som ingår i Naturkunskap 2.)

Kurstillfällen

svensk flagga HT19 Per.1
Studietakt: 100%
Ansökningskod: 80040
svensk flagga HT20 Per.1
Studietakt: 100%
Ansökningskod: 80040

Bidra med statistik till Arkitektutbildning

Kursen placeras då högst upp vid sökningar och tävlar mot andra kursers betyg i listan!
Mitt allmänna omdöme om kursen är:
1 - dålig 5 - bra

Kraven på arbetsinsats per poäng har varit:
1 - låg arbetsinsats 5 - hög arbetsinsats

Jag tror att jag kommer ha nytta av kursens innehåll i fortsättningen:

Namn:

Kommentar:


Karl

Generellt betyg: 1
Arbetsinsats: 3
Användbarhet: 1

2017-05-08 17:49:33.794
kusen var långt under min förväntan. Rekomenderar inte.

Statistik

Statistik från

Antagningsstatistik

UrvalsgruppLägsta poängAntagna
Högskoleprov 1.55 31
Gymnasiebetyg (kompletteringsgrupp) 21.83 4
Gymnasiebetyg (direktgrupp) 21.3 27
Alternativa urval 651.0 34
Antagningsstatistiken ovan är för urval 2, dvs de som i slutändan erbjöds plats på utbildningen. Urvalsgruppernas antagningsstatistik kan vara svårtolkade i de fall det är universitetets egna interna beskrivningar och poängsystem.

Andel antagna av sökande

4.8%

Andel behöriga sökande som blivit antagna till utbildningen

Könsfördelning