Audiovisuell produktion 180.0 hp

Antagningsstatistik

Leder till examen
Efter genomförd utbildning ska studenten kunnaKunskap och förståelse såväl muntligt som skriftligt redovisa kunskaper om aktuella förändringar i mediebranschens produktionsvillkor, särskilt vad gäller den audiovisuella teknologins påverkan såväl muntligt som skriftligt visa kritisk förståelse om audiovisuella produktioners kommunikativa möjligheter såväl muntligt som skriftligt visa för yrkesområdet relevanta kunskaper i elektronik samt datateknik Färdighet och förmåga såväl muntligt som skriftligt kunna redogöra för hur en given utrustning kan användas på ett självständigt sätt i ett produktionsmoment genom att beskriva möjligheter, begränsningar samt lämpligt arbetssätt initiera, planera, leda, genomföra och redovisa audiovisuella produktioner inom flera komplexa och specialiserade tillämpningsområden beskriva och analysera audiovisuella produktioner teknologiskt, estetiskt och kontextuellt initiera, planera, genomföra och i uppsatsform redovisa ett vetenskapligt mindre arbete inom huvudområdet självständigt utföra en kritisk granskning av ett vetenskapligt mindre arbeteVärderingsförmåga och förhållningssätt självständigt värdera audiovisuella produktioner utifrån kännedom om genrekonventioner och kunna kommunicera sina bedömningar med både specialister och icke-specialister i ord och handling visa en medvetenhet om etiska principer i samband med audiovisuell produktion utvärdera sitt eget lärande inom området audiovisuell produktion och identifiera behovet av ny kunskap för fortsatt lärande


Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Kurstillfällen

Denna kurs saknar planerade kurstillfällen!
Kursen hade sitt sista kurstillfälle HT16 Per.1

Bidra med statistik till Audiovisuell produktion

Kursen placeras då högst upp vid sökningar och tävlar mot andra kursers betyg i listan!
Mitt allmänna omdöme om kursen är:
1 - dålig 5 - bra

Kraven på arbetsinsats per poäng har varit:
1 - låg arbetsinsats 5 - hög arbetsinsats

Jag tror att jag kommer ha nytta av kursens innehåll i fortsättningen:

Namn:

Kommentar:


Greger Hammerfeldt

Generellt betyg: 5
Arbetsinsats: 3
Användbarhet: 5

2016-08-04 16:05:16.772

Statistik

Statistik från

Sen Anmälan

Totalt 6 personer blev antagna via sen anmälan och den som var senast blev antagen 89 dagar efter att anmälan stängt.

Antagningsstatistik

UrvalsgruppLägsta poängAntagna
Övriga behöriga sökanden 1
Sökande med resultat från högskoleprov 0.85 1
Sökande med gymnasiebetyg med komplettering 12.1 3
Sökande med gymnasieexamen utan komplettering 14.13 3
Sökande med gymnasiebetyg utan komplettering 11.6 6
Antagningsstatistiken ovan är för urval 2, dvs de som i slutändan erbjöds plats på utbildningen. Urvalsgruppernas antagningsstatistik kan vara svårtolkade i de fall det är universitetets egna interna beskrivningar och poängsystem.

Andel antagna av sökande

23.0%

Andel behöriga sökande som blivit antagna till utbildningen

Könsfördelning