Bild och rum 15.0 hp

Antagningsstatistik

Kursen utvecklar och förstärker kommunikationsförmågan genom att arbeta visuellt och rumsligt. Olika uttrycksmedel; traditionella och experimentella tekniker lärs ut i fyra etapper. Tvådimensionella tekniker, text som bild, bild som text, tredimensionella tekniker och konceptuella modeller tränas. 

Förtur ges till den vars arbete har med skapande av bild, rum eller arkitektur att göra. Intyg (undertecknat och daterat tidigast juli 2016) från arbetsgivaren, som beskriver arbetsuppgifterna, ska bifogas ansökan. Se vidare information på www.antagning.se.

Kursadministratör: 046-222 76 10 | Kursansvarig: Niklas Nihlénniklas.nihlen@arkitektur.lth.seBehörighetskrav

Grundläggande behörighet

Kurstillfällen

svensk flagga VT17 Per.1
Studietakt: 50%
Ansökningskod: 5703T

Bidra med statistik till Bild och rum

Kursen placeras då högst upp vid sökningar och tävlar mot andra kursers betyg i listan!
Mitt allmänna omdöme om kursen är:
1 - dålig 5 - bra

Kraven på arbetsinsats per poäng har varit:
1 - låg arbetsinsats 5 - hög arbetsinsats

Jag tror att jag kommer ha nytta av kursens innehåll i fortsättningen:

Namn:

Kommentar:


Generellt betyg: 4
Arbetsinsats: 3
Användbarhet: 5

2016-08-07 21:22:49.154

Statistik

Statistik från

Antagningsstatistik

UrvalsgruppLägsta poängAntagna
Högskoleprov 1.3 10
Gymnasiebetyg (kompletteringsgrupp) 17.03 1
Sökande med gymnasieexamen utan komplettering 20.6 4
Gymnasiebetyg (direktgrupp) 20.6 5
Akademiska poäng Grundnivå 165.0 10
Antagningsstatistiken ovan är för urval 2, dvs de som i slutändan erbjöds plats på utbildningen. Urvalsgruppernas antagningsstatistik kan vara svårtolkade i de fall det är universitetets egna interna beskrivningar och poängsystem.

Andel antagna av sökande

15.6%

Andel behöriga sökande som blivit antagna till utbildningen

Könsfördelning