Biokemi, mikrobiologi och parasitologi 13.0 hp

Antagningsstatistik

Sveriges lantbruksuniversitet har inte lämnat en kursbeskrivning. Se deras hemsida för mer information.


Behörighetskrav

Kunskaper motsvarande särskild behörighet enligt fordringarna för etologi och djurskydd - kandidatprogram.

Kurstillfällen

Denna kurs saknar planerade kurstillfällen!
Kursen hade sitt sista kurstillfälle VT16 Per.2

Bidra med statistik till Biokemi, mikrobiologi och parasitologi

Kursen placeras då högst upp vid sökningar och tävlar mot andra kursers betyg i listan!
Mitt allmänna omdöme om kursen är:
1 - dålig 5 - bra

Kraven på arbetsinsats per poäng har varit:
1 - låg arbetsinsats 5 - hög arbetsinsats

Jag tror att jag kommer ha nytta av kursens innehåll i fortsättningen:

Namn:

Kommentar:


EoDare

Generellt betyg: 2
Arbetsinsats: 5
Användbarhet: 4

2016-06-02 12:32:09.958
Lärorik men riktigt tuff.

Statistik

Statistik från

Antagningsstatistik

UrvalsgruppLägsta poängAntagna
Övriga sökande programstudenter 40
Antagningsstatistiken ovan är för urval 2, dvs de som i slutändan erbjöds plats på utbildningen. Urvalsgruppernas antagningsstatistik kan vara svårtolkade i de fall det är universitetets egna interna beskrivningar och poängsystem.

Andel antagna av sökande

97.6%

Andel behöriga sökande som blivit antagna till utbildningen

Könsfördelning