Biologisk matematik och statistik 7.5 hp

Sveriges lantbruksuniversitet har inte lämnat en kursbeskrivning. Se deras hemsida för mer information.


Behörighetskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet samt Ma D.

Kurstillfällen

Denna kurs saknar planerade kurstillfällen!
Kursen hade sitt sista kurstillfälle HT15 Per.2

Bidra med statistik till Biologisk matematik och statistik

Kursen placeras då högst upp vid sökningar och tävlar mot andra kursers betyg i listan!
Mitt allmänna omdöme om kursen är:
1 - dålig 5 - bra

Kraven på arbetsinsats per poäng har varit:
1 - låg arbetsinsats 5 - hög arbetsinsats

Jag tror att jag kommer ha nytta av kursens innehåll i fortsättningen:

Namn:

Kommentar:


Generellt betyg: 1
Arbetsinsats: 5
Användbarhet: 1

2016-11-23 15:11:30.498

Statistik

Antagningsstatistik

Statistik för antagningspoäng saknas