Biomedicinsk analytiker, kompletteringsutbildning 60.0 hp

Antagningsstatistik

Leder till examen
BIOMEDICINSK ANALYTIKER Om du har en biomedicinsk grundutbildning kan du få examen som biomedicinsk analytiker för arbete i klinisk laboratorieverksamhet genom att komplettera med ett års studier. Utbildningen ger kunskaper som är specifika för biomedicinska analytiker och fördjupar dina kunskaper i framförallt laboratorievetenskap, laboratoriemetodik, beteendevetenskap och kommunikation. Mer än halva utbildningen är verksamhetsförlagd utbildning, VFU, på olika slags kliniska laboratorier.


Behörighetskrav

Kandidatexamen inom biomedicinskt eller motsvarande grundutbildningsprogram inklusive minst 30 hp human anatomi, fysiologi och patofysiologi eller motsvarande och ett självständigt examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande. Vid antagningen görs bedömningen om varje sökandes ämneskunskaper är tillräckliga för att sammantaget motsvara det särskilda behörighetskravet. Till ansökan måste du bifoga ett personligt brev om motiv för att söka utbildningen och eventuella tidigare erfarenheter av kliniskt laboratoriearbete.

Kurstillfällen

Denna kurs saknar planerade kurstillfällen!
Kursen hade sitt sista kurstillfälle VT16 Per.1

Bidra med statistik till Biomedicinsk analytiker, kompletteringsutbildning

Kursen placeras då högst upp vid sökningar och tävlar mot andra kursers betyg i listan!
Mitt allmänna omdöme om kursen är:
1 - dålig 5 - bra

Kraven på arbetsinsats per poäng har varit:
1 - låg arbetsinsats 5 - hög arbetsinsats

Jag tror att jag kommer ha nytta av kursens innehåll i fortsättningen:

Namn:

Kommentar:


Generellt betyg: 3
Arbetsinsats: 5
Användbarhet: 4

2016-11-11 23:27:20.197

Statistik

Statistik från

Antagningsstatistik

UrvalsgruppLägsta poängAntagna
Rangordning, grupp 1 794.0 18
Antagningsstatistiken ovan är för urval 2, dvs de som i slutändan erbjöds plats på utbildningen. Urvalsgruppernas antagningsstatistik kan vara svårtolkade i de fall det är universitetets egna interna beskrivningar och poängsystem.

Andel antagna av sökande

22.2%

Andel behöriga sökande som blivit antagna till utbildningen

Könsfördelning