Byggnadsingenjör 180.0 hp

Antagningsstatistik

Leder till examen
Byggnadsteknik är det centrala området i programmet. Kurserna är uppdelade i delområdena bärande konstruktioner, byggnadsfysik, byggnadsmateriallära och husbyggnadsteknik. I området arkitektur behandlas tillblivelseprocessen: vad som skall byggas, för vem, på vilket sätt, allt integrerande den estetiska utformningen. Därtill innehåller området tekniker för att kommunicera dessa idéer på ett begripligt sätt för övriga berörda inom byggnadsprocessen. Inom programmet tillämpas miljöteknik inom byggnadsområdet. Det innebär att byggnaders interna och externa miljöpåverkan analyseras utifrån flera perspektiv; ny/ombyggnad respektive befintliga hus, bostäder och lokaler. Du får i dina studier inblick i högskolans forskning inom energiområdet kopplat till byggnadens energisystem. Du läser några kurser inom energiområdet som har stor koppling till studierna inom byggnadstekniken. Nästan all verksamhet i byggbranschen bedrivs i projektform. Under studietiden får du jobba med några projekt och testa på olika roller som finns i projektgrupper. Du kommer att lära dig hur rollerna är beroende av varandra och hur samarbetet i gruppen kan utvecklas. Planering, ledning, konflikthantering och dokumentation är viktiga delar som du får kunskap om. Examensarbetet, som du gör ensam eller tillsammans med en studiekamrat, genomförs på ett företag eller inom ett forskningsprojekt. Då fördjupar du dig inom ett område som du själv väljer.


Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c.Eller:Fysik B, Kemi A, Matematik D

Kurstillfällen

svensk flagga HT19 Per.1
Studietakt: 100%
Ansökningskod: 19100
svensk flagga HT20 Per.1
Studietakt: 100%
Ansökningskod: 19100

Bidra med statistik till Byggnadsingenjör

Kursen placeras då högst upp vid sökningar och tävlar mot andra kursers betyg i listan!
Mitt allmänna omdöme om kursen är:
1 - dålig 5 - bra

Kraven på arbetsinsats per poäng har varit:
1 - låg arbetsinsats 5 - hög arbetsinsats

Jag tror att jag kommer ha nytta av kursens innehåll i fortsättningen:

Namn:

Kommentar:


Peter

Generellt betyg: 1
Arbetsinsats: 3
Användbarhet:

2017-04-04 20:01:54.703
Lärarna ger för enkla övningstentor/uppgifter att studera inför tentamen och gör sedan tentan alldeles för svår.

Statistik

Statistik från

Antagningsstatistik

Statistik för antagningspoäng saknas

Andel antagna av sökande

16.6%

Andel behöriga sökande som blivit antagna till utbildningen

Könsfördelning