Förskollärarprogrammet 210.0 hp

Antagningsstatistik

Leder till examen
Om utbildningenVill du utmana barns tänkande och få möjlighet att utöva ett av samhällets viktigaste yrken? Som förskollärare har du ett av världens viktigaste jobb. Välutbildade och engagerade förskollärare för de yngsta barnen efterfrågas ständigt.Som förskollärare i förskola och förskoleklass skapar du förutsättningar för barn att utveckla ett livslångt lärande. Utbildningen går hand i hand med förskolans nationella uppdrag, och bidrar till att ge förskollärare en tydlig yrkesidentitet.Programmet omfattar 210 högskolepoäng och leder till förskollärarexamen som avläggs på grundnivå. På förskollärarutbildningen studeras barns kommunikation och språkutveckling, matematik, samhällsvetenskap och naturvetenskap.Med utgångspunkt i lek, estetik och vardagliga sammanhang diskuteras förskolans/förskoleklassens möjlighet att väcka barns nyfikenhet för sin omvärld. Under utbildningen tillägnar du dig kunskaper och färdigheter för att skapa en stimulerande och utvecklande miljö där barns lust och medvetenhet att lära lyfts fram.Förskollärarutbildningen innehåller en utbildningsvetenskaplig kärna som tar upp frågor kring kunskap, undervisning och lärande, och belyser också det pedagogiska ledarskapet, konflikthantering, sociala relationer och demokrati. Du studerar även ämnesområden som är specifikt kopplade till arbete i förskolan. Dessa studier lägger grunden för den kunskap och kompetens som krävs för att möta förskolebarns behov av omsorg, lärande och utveckling.Arbetsintegrerat lärande - AILDu får redan under den första terminen känna på yrket på en förskola i den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU). Genom VFU får du pröva ditt framtida yrke och utveckla din förmåga att självständigt agera och ta ansvar. Du är knuten till en förskola/förskoleklass där du möter barn och förskollärare och får möjlighet att planera och genomföra undervisning.ArbetslivSom lärare i förskola och förskoleklass är du mycket eftertraktad på arbetsmarknaden. Bristen på förskollärare beror i stor utsträckning på de stora pensionsavgångar som sker inom den närmsta tioårsperioden.För information om lärarlegitimationer hänvisas till Skolverkets webbplats.


Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Naturkunskap 1b alternativt 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b alternativt 1a1+1a2. Eller: Engelska B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A.

Kurstillfällen

svensk flagga HT19 Per.1
Studietakt: 100%
Ansökningskod: 97438
svensk flagga HT20 Per.1
Studietakt: 100%
Ansökningskod: 97438

Bidra med statistik till Förskollärarprogrammet

Kursen placeras då högst upp vid sökningar och tävlar mot andra kursers betyg i listan!
Mitt allmänna omdöme om kursen är:
1 - dålig 5 - bra

Kraven på arbetsinsats per poäng har varit:
1 - låg arbetsinsats 5 - hög arbetsinsats

Jag tror att jag kommer ha nytta av kursens innehåll i fortsättningen:

Namn:

Kommentar:


Irem

Generellt betyg: 4
Arbetsinsats: 4
Användbarhet: 5

2017-04-04 11:05:45.87

Statistik

Statistik från

Antagningsstatistik

Statistik för antagningspoäng saknas

Andel antagna av sökande

24.8%

Andel behöriga sökande som blivit antagna till utbildningen

Könsfördelning