Juristprogrammet 270.0 hp

Antagningsstatistik

Leder till examen
Juristprogrammet omfattar 270 hp (nio terminer) och som leder till juristexamen. Juristexamen är en yrkesexamen som ger formell behörighet till vissa juridiska yrken, exempelvis kronofogde, domare, advokat och åklagare. I den offentliga sektorn finns jurister främst inom rättsväsendet samt i statlig och kommunal förvaltning. Vanliga arbetsplatser inom den privata sektorn är advokatbyråer, banker, försäkringsbolag och större företag. Juristprogrammet består av obligatoriska kurser som studeras enligt en given studieordning samt specialkurser och examensarbete. Specialkurser kan vara en fördjupning av tidigare lästa ämnen eller en breddning inom vissa andra ämnesområden. Examensarbetet omfattar 30 hp. Det finns även goda möjligheter att läsa kurser utomlands genom något av våra utbytesprogram. Fil kand i rättsvetenskap på 180 hp (sex terminer)är en etappavgång från juristprogrammet och är en examen på grundnivå. Utbildningen är lämplig för den som vill kombinera en del av programmet med andra studier på högskolenivå. Den ger en grund för juridiskt och annat kvalificerat arbete inom offentlig förvaltning och näringslivet. Utbildningen inleds med juristprogrammets tre första terminer, därutöver läses valbara kurser(60 hp), kursen Juridisk metod (15 hp)samt ett examensarbete (15 hp). www.jurinst.su.se


Behörighetskrav

Historia A/Historia 1b alt 1a1+1a2 och Samhällskunskap A/Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2.

Kurstillfällen

svensk flagga HT19 Per.1
Studietakt: 100%
Ansökningskod: 29076
svensk flagga VT20 Per.1
Studietakt: 100%
Ansökningskod: 29293
svensk flagga HT20 Per.1
Studietakt: 100%
Ansökningskod: 29404

Bidra med statistik till Juristprogrammet

Kursen placeras då högst upp vid sökningar och tävlar mot andra kursers betyg i listan!
Mitt allmänna omdöme om kursen är:
1 - dålig 5 - bra

Kraven på arbetsinsats per poäng har varit:
1 - låg arbetsinsats 5 - hög arbetsinsats

Jag tror att jag kommer ha nytta av kursens innehåll i fortsättningen:

Namn:

Kommentar:


Statistik

Antagningsstatistik

UrvalsgruppLägsta poängAntagna
Sökande med studieomdöme från folkhögskola 4.0 6
Direktantagning 15
Sökande med gymnasieexamen utan komplettering 20.63 105
Sökande med gymnasiebetyg med komplettering 20.99 21
Sökande med gymnasiebetyg utan komplettering 20.68 72
Sökande med resultat från högskoleprov 1.45 101
Antagningsstatistiken ovan är för urval 2, dvs de som i slutändan erbjöds plats på utbildningen. Urvalsgruppernas antagningsstatistik kan vara svårtolkade i de fall det är universitetets egna interna beskrivningar och poängsystem.

Andel antagna av sökande

4.4%

Andel behöriga sökande som blivit antagna till utbildningen

Könsfördelning