Kandidatprogram i Economy and Society 180.0 hp

Antagningsstatistik

Leder till examen

Om programmet

Programmet är uppbyggt kring kurser i ekonomisk historia och nationalekonomi, och kombinerar ekonomens perspektiv med bredare samhällsvetenskapliga perspektiv och färdigheter.

Här utvecklar du kunskap, teori och metod för att förstå och förklara långsiktig samhällsförändring. Under utbildningen kommer du att studera aktuella globala utmaningar, till exempel vilka mekanismer som driver ekonomisk tillväxt. Du kommer också att lära dig om hållbar utveckling med perspektiv från enskilda hushåll och företag, till nationell och global nivå.

Termin 1
Programmets första termin fungerar som en allmän introduktion till ämnet ekonomi och samhälle. Du ges en bred introduktion till världens ekonomiska historia som spänner över både tid och rum och ger ett globalt långsiktigt perspektiv.

Termin 2
Den andra terminen har en tydlig betoning på mikroekonomi. Här ges även en introduktion i mer praktiskt inriktade kunskaper inom statistik och informationshämtning.

Termin 3
Termin tre kompletterar föregående termins betoning på mikroekonomi med makroekonomiska kurser i kombination med fortsatt träning i praktiska färdigheter, med betoning på skriven text.

Termin 4
Termin fyra bygger vidare på en bred kunskapsgrund inom ekonomisk historia. Du får också en möjlighet att bredda dig ämnesmässigt när du väljer mellan ett antal kurspaket på 15 hp vardera (två kurser på 7.5 poäng vardera) på Ekonomihögskolan eller samhällsvetenskapliga fakulteten.

Termin 5
Under termin fem läser du valbara kurser. Du kan välja att plugga utomlands på ett av Ekonomihögskolans partneruniversitet. Ekonomihögskolan har ett mycket stort utbud av samarbete med högt rankade internationella universitet över hela världen - och du kan åka till dessa universitet som utbytesstudent utan att betala några studieavgifter. Om du hellre vill prova på praktik (internship) så går det också bra. Självklart kan du också välja att läsa kurser i ekonomi, språk eller något helt annat inom Lunds universitets stora utbud.

Termin 6
Den sista terminen har ett tydligt fokus på forskning. Den första halvan av terminen inleds med en fördjupningskurs i metod, och andra halvan ägnas åt ditt examensarbete.

Efter utbildningen

De färdigheter du utvecklar genom att studera ekonomi och samhälle är attraktiva för en rad olika arbetsgivare.

Efter utbildningen kan du jobba med omvärldsanalys och utvärdering inom den offentliga sektorn, inom både små och stora internationella organisationer, eller på större privata företag. Du kan även jobba inom bank och finanssektorn, inom icke-statliga organisationer eller välgörenhetsorganisationer samt inom press och media.

Du kan också välja att plugga vidare till en masterexamen - i Sverige eller utomlands.

Mer om utbildningen hittar du på http://www.lusem.lu.se/study/bachelors/economy-and-society/overviewBehörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4/A4)

Kurstillfällen

engelsk flagga HT19 Per.1
Studietakt: 100%
Ansökningskod: 80436
engelsk flagga HT19 Per.1
Studietakt: 100%
Ansökningskod: 80430
engelsk flagga HT20 Per.1
Studietakt: 100%
Ansökningskod: 80400
engelsk flagga HT20 Per.1
Studietakt: 100%
Ansökningskod: 80416

Bidra med statistik till Kandidatprogram i Economy and Society

Kursen placeras då högst upp vid sökningar och tävlar mot andra kursers betyg i listan!
Mitt allmänna omdöme om kursen är:
1 - dålig 5 - bra

Kraven på arbetsinsats per poäng har varit:
1 - låg arbetsinsats 5 - hög arbetsinsats

Jag tror att jag kommer ha nytta av kursens innehåll i fortsättningen:

Namn:

Kommentar:


Statistik

Statistik från

Antagningsstatistik

UrvalsgruppLägsta poängAntagna
Högskoleprov 0.8 20
Gymnasiebetyg (kompletteringsgrupp) 19.65 7
Gymnasiebetyg (direktgrupp) 18.08 33
Antagningsstatistiken ovan är för urval 2, dvs de som i slutändan erbjöds plats på utbildningen. Urvalsgruppernas antagningsstatistik kan vara svårtolkade i de fall det är universitetets egna interna beskrivningar och poängsystem.

Andel antagna av sökande

7.4%

Andel behöriga sökande som blivit antagna till utbildningen

Könsfördelning