Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi - Ingång för samhällsvetare 180.0 hp

Antagningsstatistik

Leder till examen
Kandidatprogrammet i biologi ger en bred bas inom biologins alla ämnesområden, med möjlighet till specialisering under det tredje året. Tack vare stor valfrihet och ett av landets största kursutbud inom biologi och molekylärbiologi väljer du själv vilken sorts biolog du vill bli.De första två åren består av grundkurser inom cellbiologi, organismbiologi, genetik, ekologi och fysiologi. Du läser också kemi, matematik och statistik. Tredje året inriktar du dig mot något biologiskt område genom valfria fördjupningskurser och ett självständigt projektarbete.Utbildningen sker i nära anslutning till aktuell forskning. Som student tränas du i ett vetenskapligt arbetssätt och får genom kontakten med forskarna inblick i den senaste forskningen och utvecklingen.Programmet leder till en naturvetenskaplig kandidatexamen med biologi som huvudområde.Karriär: Biologer har ett brett arbetsfält, beroende på inriktning och intresse. Väljer du en ekologisk eller evolutionsbiologisk inriktning kan du arbeta med natur- och miljövård hos arbetsgivare som till exempel länsstyrelser, Naturvårdsverket, miljövårdsorganisationer och konsultföretag. Med en cell- eller molekylärbiologisk inriktning kan du jobba med till exempel läkemedelsutveckling eller mikrobiologiska analyser inom framför allt läkemedels- och bioteknikföretag. Biologer kan också arbeta som lärare, vetenskapsjournalister eller i olika mediesammanhang. Utbildningen ger dig grunderna i biologi för vidare studier på masterprogram.Ort: UppsalaStarttermin: höst


Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik C, Naturkunskap B. Eller: Matematik 3b / 3c, Naturkunskap 2

Kurstillfällen

svensk flagga HT19 Per.1
Studietakt: 100%
Ansökningskod: P1105
svensk flagga HT20 Per.1
Studietakt: 100%
Ansökningskod: P1105

Bidra med statistik till Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi - Ingång för samhällsvetare

Kursen placeras då högst upp vid sökningar och tävlar mot andra kursers betyg i listan!
Mitt allmänna omdöme om kursen är:
1 - dålig 5 - bra

Kraven på arbetsinsats per poäng har varit:
1 - låg arbetsinsats 5 - hög arbetsinsats

Jag tror att jag kommer ha nytta av kursens innehåll i fortsättningen:

Namn:

Kommentar:


Anna

Generellt betyg: 5
Arbetsinsats: 3
Användbarhet: 3

2017-06-03 11:32:00.867

Statistik

Statistik från

Antagningsstatistik

UrvalsgruppLägsta poängAntagna
Högskoleprov 1.0 8
Sökande med gymnasiebetyg med komplettering 17.45 5
Sökande med gymnasiebetyg utan komplettering 16.24 9
Sökande med studieomdöme från folkhögskola 4.0 1
Antagningsstatistiken ovan är för urval 2, dvs de som i slutändan erbjöds plats på utbildningen. Urvalsgruppernas antagningsstatistik kan vara svårtolkade i de fall det är universitetets egna interna beskrivningar och poängsystem.

Andel antagna av sökande

20.2%

Andel behöriga sökande som blivit antagna till utbildningen

Könsfördelning