Kommunikatörsprogrammet 180.0 hp

Antagningsstatistik

Leder till examen
Kommunikatörsprogrammet omfattar kurser i språkvetenskap, arbetslivskommunikation och praktiskt kommunikatörsarbete. Programmet placerar kommunikation i arbetslivet i ett modernt medielandskap där texter och samtal ses ur språkvetenskapliga, vetenskapsteoretiska och samhällsvetenskapliga perspektiv. I programmet varvas teorier och analys med praktiska tillämpningskurser, till exempel språkvetenskap, professionellt skrivande, grammatik, samtalsanalys, kommunikationsvetenskap, arbetslivskommunikation, retorik och flerspråkighet. Programmet innehåller även återkommande arbetslivsförankrade uppgifter och en längre sammanhållen praktik där studenterna tillämpar vetenskapliga teorier och metoder på reella kommunikationsuppdrag. Programmet förbereder för arbete som kommunikatör i företag, myndighet eller intresseorganisation. Fokus ligger på kvalificerad kompetens vad gäller kommunikation och produktion av texter för arbetslivet. Programmet omfattar sex terminers heltidsstudier, varav en termin ges i form av praktik och avslutas sista terminen med en kandidatkurs om 30 högskolepoäng i svenska.


Behörighetskrav

Engelska 6.

Kurstillfällen

svensk flagga HT19 Per.1
Studietakt: 100%
Ansökningskod: 21991
svensk flagga HT20 Per.1
Studietakt: 100%
Ansökningskod: 21297

Bidra med statistik till Kommunikatörsprogrammet

Kursen placeras då högst upp vid sökningar och tävlar mot andra kursers betyg i listan!
Mitt allmänna omdöme om kursen är:
1 - dålig 5 - bra

Kraven på arbetsinsats per poäng har varit:
1 - låg arbetsinsats 5 - hög arbetsinsats

Jag tror att jag kommer ha nytta av kursens innehåll i fortsättningen:

Namn:

Kommentar:


Statistik

Statistik från

Antagningsstatistik

UrvalsgruppLägsta poängAntagna
Sökande med resultat från högskoleprov 1.0 8
Sökande med gymnasiebetyg med komplettering 19.16 2
Sökande med gymnasiebetyg utan komplettering 17.4 15
Antagningsstatistiken ovan är för urval 2, dvs de som i slutändan erbjöds plats på utbildningen. Urvalsgruppernas antagningsstatistik kan vara svårtolkade i de fall det är universitetets egna interna beskrivningar och poängsystem.

Andel antagna av sökande

5.5%

Andel behöriga sökande som blivit antagna till utbildningen

Könsfördelning