Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade 90.0 hp

Antagningsstatistik

Leder till examen
Regeringen gav i maj 2016 bland annat Karlstads universitet i uppdrag att under perioden 2016-2021 anordna kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå. I Karlstad tillämpas följande urvalsgrupper: K1: Sökande med två (gymnasieskolan) alt tre ämnen (årskurs 7-9) med behörighet i minst ett av ämnena fysik, kemi, matematik eller teknik. K2: Sökande med ett (gymnasieskolan) respektive två ämnen (årskurs 7-9) med behörighet i minst ett av ämnena fysik, kemi, matematik eller teknik. K3: Sökande med ett ämne årskurs 7-9 med behörighet i ett av ämnena fysik, kemi, matematik eller teknik. K4: Sökande med behörighet i biologi som enda ämne. K5: Sökande med behörighet i något av de uppräknade ämnena men med forskarexamen i annat ämne.


Behörighetskrav

För antagning till Kompletterande pedagogisk utbildning för personer som har en examen på forskarnivå krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet, SvB/Sv2B, EnA alternativt Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 och Engelska 6, samt en examen på forskarnivå eller motsvarande utländsk examen och för ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9.
-ämneskunskaper i minst ett undervisningsämne i grundskolans årskurs 7-9 som motsvarar ämnesstudier om minst 90 högskolepoäng (för svenska, samhällskunskap och musik gäller alltid 90 högskolepoäng), två ämnen 90+45 högskolepoäng eller tre ämnen 90+45+45 högskolepoäng
för ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan
-ämneskunskaper i minst ett undervisningsämne i gymnasieskolan som motsvarar ämnesstudier om minst 120 högskolepoäng, eller två ämnen om minst 120+90 högskolepoäng (för ämnena svenska, samhällskunskap och musik gäller alltid 120 hp), se aktuell information på www.kau.se
För den särskilda behörigheten krävs också minst ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng. För avancerad nivå krävs ett självständigt arbete om 30 hp eller två arbeten om vardera 15 hp.

Kurstillfällen

svensk flagga VT18 Per.1
Studietakt: 100%
Ansökningskod: 69671

Bidra med statistik till Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade

Kursen placeras då högst upp vid sökningar och tävlar mot andra kursers betyg i listan!
Mitt allmänna omdöme om kursen är:
1 - dålig 5 - bra

Kraven på arbetsinsats per poäng har varit:
1 - låg arbetsinsats 5 - hög arbetsinsats

Jag tror att jag kommer ha nytta av kursens innehåll i fortsättningen:

Namn:

Kommentar:


Statistik

Statistik från

Antagningsstatistik

Statistik för antagningspoäng saknas