Kompletterande pedagogisk utbildning inriktning gymnasieskolan 90.0 hp

Antagningsstatistik

Leder till examen
En lärarutbildning ger dig nya erfarenheter och perspektiv som gör det möjligt för dig att göra skillnad för eleverna i dagens och morgondagens skola. Att arbeta som lärare är en uppgift där du som pedagog kan göra skillnad för ungdomars möjligheter till fortsatta studier och yrkesarbete. Det är därför inte någon överdrift att säga att lärare är med och skapar morgondagens goda samhälle. Många människor vittnar om hur mycket en skicklig förskollärare eller lärare betytt för deras lycka och framgång i livet. Om du utbildar dig till lärare via KPU kan du redan efter tre terminers studier få ett inspirerade och utvecklande arbete som ämneslärare i gymnasieskolan


Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt ämnesstudier om minst 120 högskolepoäng i ett undervisningsämne. Undervisningsämnet får dock inte vara ett yrkesämne eller motsvarande kunskap

Kurstillfällen

svensk flagga HT19 Per.1
Studietakt: 100%
Ansökningskod: H32AT
svensk flagga HT20 Per.1
Studietakt: 100%
Ansökningskod: H34UL

Bidra med statistik till Kompletterande pedagogisk utbildning inriktning gymnasieskolan

Kursen placeras då högst upp vid sökningar och tävlar mot andra kursers betyg i listan!
Mitt allmänna omdöme om kursen är:
1 - dålig 5 - bra

Kraven på arbetsinsats per poäng har varit:
1 - låg arbetsinsats 5 - hög arbetsinsats

Jag tror att jag kommer ha nytta av kursens innehåll i fortsättningen:

Namn:

Kommentar:


Statistik

Statistik från

Antagningsstatistik

Statistik för antagningspoäng saknas

Andel antagna av sökande

5.8%

Andel behöriga sökande som blivit antagna till utbildningen

Könsfördelning