Läkarprogrammet 330.0 hp

Antagningsstatistik

Leder till examen

Läkarprogrammet är en akademisk yrkesutbildning som leder till en läkarexamen efter 5,5 års studier. Under utbildningen kommer du att uppnå kunskaper, färdigheter, förmågor och förhållningssätt som krävs för läkaryrket. Målet är att du som examinerad läkare ska vara väl förberedd att möta patienter och delta i den medicinska utvecklingen, till exempel genom fortsatta studier på forskarnivå. Efter läkarexamen och 1,5 års fullgjord allmäntjänstgöring (AT) kan du ansöka om läkarlegitimation hos Socialstyrelsen.

Under programmet inhämtar du kunskap som leder till förståelse om människokroppens byggnad och funktion vid hälsa och sjukdom från molekylär- och cellnivå till den levande människan. Likaså omfattas hur sjukdomar diagnostiseras och behandlas likväl som hur vissa sjukdomar ska kunna förebyggas. Vidare kommer du under utbildningen att tränas i till exempel kommunikation och bemötande av de människor du möter inom sjukvården, liksom andra färdigheter som till exempel ett vetenskapligt förhållningssätt till det medicinska ämnet.

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppundervisning, laborationer, klinisk utbildning, handledning med egenreflektion och återkoppling samt fall- och fältstudier. Huvuddelen av utbildningen är förlagd till Göteborg men under viss tid kan du få klinisk träning och praktik vid andra orter i regionen vilket kan medföra kostnader för dig som student. Krav gällande klädsel och hygien följer sjukvårdens direktiv. Vissa kurser inom programmet kan komma att ges på engelska. Utdrag från belastningsregistret kan komma att göras inför kliniska placeringar. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D. Eller: Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4

Kurstillfällen

svensk flagga HT19 Per.1
Studietakt: 100%
Ansökningskod: 19718
svensk flagga VT20 Per.1
Studietakt: 100%
Ansökningskod: 29702
svensk flagga HT20 Per.1
Studietakt: 100%
Ansökningskod: 19733
svensk flagga VT21 Per.1
Studietakt: 100%
Ansökningskod: 29702

Bidra med statistik till Läkarprogrammet

Kursen placeras då högst upp vid sökningar och tävlar mot andra kursers betyg i listan!
Mitt allmänna omdöme om kursen är:
1 - dålig 5 - bra

Kraven på arbetsinsats per poäng har varit:
1 - låg arbetsinsats 5 - hög arbetsinsats

Jag tror att jag kommer ha nytta av kursens innehåll i fortsättningen:

Namn:

Kommentar:


Statistik

Statistik från

Antagningsstatistik

UrvalsgruppLägsta poängAntagna
Högskoleprov 1.6 58
Gymnasiebetyg med komplettering / skiljekriterie högskoleprov 21.35 12
Gymnasiebetyg med komplettering 21.4 12
Gymnasiebetyg utan komplettering / skiljekriterie högskoleprov 21.11 43
Gymnasiebetyg utan komplettering 21.1 43
Studieomdöme från folkhögskola / skiljekriterie högskoleprov 4.0 2
Sökande med studieomdöme från folkhögskola 4.0 2
Antagningsstatistiken ovan är för urval 2, dvs de som i slutändan erbjöds plats på utbildningen. Urvalsgruppernas antagningsstatistik kan vara svårtolkade i de fall det är universitetets egna interna beskrivningar och poängsystem.

Andel antagna av sökande

5.7%

Andel behöriga sökande som blivit antagna till utbildningen

Könsfördelning