Läkarprogrammet 330.0 hp

Antagningsstatistik

Leder till examen
Förebygga, lindra och läka - kraven på läkaren är höga. Du ska behärska vetenskapens senaste landvinningar och även kunna se och möta människan bakom symtomen. Det kräver en bred medicinsk kunskap, ett vetenskapligt tänkande, ett humanistiskt förhållningssätt, färdigheter i patientkommunikation och personlig mognad. På Läkarprogrammet i Uppsala får du grunden till både läkaryrket och medicinsk forskning. Du lär dig hur sjukdomar diagnosticeras, behandling av olika sjukdomar och tillstånd och hur du förhåller dig till patienter och andra du möter inom vården.

Efter programmet ska du vara rustad för att klara arbetet under allmäntjänstgöring (AT). AT-tjänstgöringen är en vidareutbildning på minst 18 månader under anställning som efter godkänd examination ger legitimation som läkare. Efter AT kan du välja att göra en specialiseringstjänstgöring (ST) vilket tar minst fem år.

Programmet leder till en läkarexamen. Efter exa


Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D. Eller: Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4

Kurstillfällen

svensk flagga HT17 Per.1
Studietakt: 100%
Ansökningskod: P3200
svensk flagga VT18 Per.1
Studietakt: 100%
Ansökningskod: P8200
svensk flagga HT18 Per.1
Studietakt: 100%
Ansökningskod: P3200
svensk flagga VT19 Per.1
Studietakt: 100%
Ansökningskod: P8200

Bidra med statistik till Läkarprogrammet

Kursen placeras då högst upp vid sökningar och tävlar mot andra kursers betyg i listan!
Mitt allmänna omdöme om kursen är:
1 - dålig 5 - bra

Kraven på arbetsinsats per poäng har varit:
1 - låg arbetsinsats 5 - hög arbetsinsats

Jag tror att jag kommer ha nytta av kursens innehåll i fortsättningen:

Namn:

Kommentar:


Generellt betyg: 5
Arbetsinsats: 4
Användbarhet: 5

2016-11-09 12:22:15.774