Läkarprogrammet 330.0 hp

Antagningsstatistik

Leder till examen
På den färdiga läkaren ställs många krav. Förutom att kunna förebygga, lindra och läka förväntas läkaren behärska vetenskapens senaste landvinningar och kunna se och möta människan bakom symtomen. Det kräver förutom breda medicinska kunskaper och vetenskapligt tänkande ett humanistiskt förhållningssätt, färdigheter i patientkommunikation samt personlig mognad och motivation. Läkarprogrammet i Uppsala ger grunden till det framtida läkaryrket och är samtidigt en förberedande utbildning för medicinsk forskning.

Efter genomgången utbildning ska du vara rustad för att klara arbetet under allmäntjänstgöring (AT). AT-tjänstgöringen är en vidareutbildning på minst 18 månader under anställning som efter godkänd examination ger legitimation som läkare. Efter AT kan du välja att göra en specialiseringstjänstgöring (ST). ST tar cirka fem år.

Arbetsplatserna för läkare varierar. Du kan arbeta på sjukhus, på vårdcentraler eller på privata mottagningar. Du kan ägna dig åt forskning och undervisning på universitetssjukhus eller arbeta på läkemedelsföretag. Under de kommande åren förväntas en stor del av dagens yrkesverksamma läkare att gå i pension vilket kommer medföra att behovet av kunniga läkare blir stort.

Utbildningen ska stimulera dig som student att aktivt delta i undervisningen och söka kunskap, samt uppmuntra till samarbete med andra yrkesgrupper i vården och självständigt tänkande.

Programmet leder till en läkarexamen.


Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D. Eller: Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4

Kurstillfällen

svensk flagga HT16 Per.1
Studietakt: 100%
Ansökningskod: P3200
svensk flagga VT17 Per.1
Studietakt: 100%
Ansökningskod: P8200
svensk flagga HT17 Per.1
Studietakt: 100%
Ansökningskod: P3200
svensk flagga VT18 Per.1
Studietakt: 100%
Ansökningskod: P8200

Bidra med statistik till Läkarprogrammet

Kursen placeras då högst upp vid sökningar och tävlar mot andra kursers betyg i listan!
Mitt allmänna omdöme om kursen är:
1 - dålig 5 - bra

Kraven på arbetsinsats per poäng har varit:
1 - låg arbetsinsats 5 - hög arbetsinsats

Jag tror att jag kommer ha nytta av kursens innehåll i fortsättningen:

Namn:

Kommentar:


Generellt betyg: 5
Arbetsinsats: 4
Användbarhet: 5

2016-11-09 12:22:15.774

Statistik

Statistik från

Antagningsstatistik

UrvalsgruppLägsta poängAntagna
Högskoleprov 1.75 54
Direktantagning 1
Sökande med gymnasiebetyg med komplettering 22.39 17
Sökande med gymnasieexamen utan komplettering 21.8 38
Sökande med gymnasiebetyg utan komplettering 21.9 23
Sökande med studieomdöme från folkhögskola 4.0 2
Antagningsstatistiken ovan är för urval 2, dvs de som i slutändan erbjöds plats på utbildningen. Urvalsgruppernas antagningsstatistik kan vara svårtolkade i de fall det är universitetets egna interna beskrivningar och poängsystem.

Andel antagna av sökande

3.9%

Andel behöriga sökande som blivit antagna till utbildningen

Könsfördelning