Magisterprogram i Drama och tillämpad teater 60.0 hp

Antagningsstatistik

Leder till examen
Magisterprogrammet riktar sig till studenter med kandidatexamen, lärarutbildning eller motsvarande, som vill fördjupa sina kunskaper i sitt arbete med drama och tillämpad teater. Det fokuserar på konstnärlig gestaltning som främjar (unga) människors deltagande, inflytande, integration och tillträde i samhället. Programmet syftar till att studenterna ska utveckla en fördjupad förståelse av drama och tillämpad teater som samhällelig, social och pedagogisk företeelse.Programmet vilar på två innehållsområden. Det ena är en fördjupad kompetens i att leda och utveckla arbete med drama och tillämpad teater med olika målgrupper. Det andra är en vetenskaplig fördjupning inom huvudområdet de estetiska ämnenas didaktik. Programmet är praktikbaserat; praktik och teori integreras i en vetenskaplig process


Behörighetskrav

Filosofie kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen eller lärarexamen om minst 180 hp. Svenska 3, Engelska 6.

Kurstillfällen

Denna kurs saknar planerade kurstillfällen!
Kursen hade sitt sista kurstillfälle VT17 Per.1

Bidra med statistik till Magisterprogram i Drama och tillämpad teater

Kursen placeras då högst upp vid sökningar och tävlar mot andra kursers betyg i listan!
Mitt allmänna omdöme om kursen är:
1 - dålig 5 - bra

Kraven på arbetsinsats per poäng har varit:
1 - låg arbetsinsats 5 - hög arbetsinsats

Jag tror att jag kommer ha nytta av kursens innehåll i fortsättningen:

Namn:

Kommentar:


Statistik

Statistik från

Antagningsstatistik

UrvalsgruppLägsta poängAntagna
Högskolepoäng upp till 270 270.0 22
Antagningsstatistiken ovan är för urval 2, dvs de som i slutändan erbjöds plats på utbildningen. Urvalsgruppernas antagningsstatistik kan vara svårtolkade i de fall det är universitetets egna interna beskrivningar och poängsystem.

Andel antagna av sökande

28.2%

Andel behöriga sökande som blivit antagna till utbildningen

Könsfördelning