Magisterprogram i litteraturpedagogik 60.0 hp

Antagningsstatistik

Leder till examen
Du som gillar att läsa och analysera böcker med andra, och som vill utveckla litteraturpedagogiskt arbete. Ge dig själv fördjupade kunskaper om att leda och utföra litteratursamtal genom magisterprogrammet i litteraturpedagogik. Programmet ger dig kunskaper kring hur olika typer av texter kan analyseras, om läsningens plats och betydelse i samhället, samt hur skönlitterära texter kan användas i olika sammanhang och tilltala olika sorters människor.Utbildningen ger kompetensutveckling för yrken där läsning och samtal om litteratur utgör viktiga inslag, så som bibliotekarier och lärare.InnehållProgrammet ger fördjupade kunskaper om hur olika typer av texter kan analyseras, vad läsning har för betydelse samt vilken plats läsning och litteratur har i mediesamhället. Praktik och teori möts genom att studenterna får prova på, reflektera över och utvärdera olika typer av textsamtal. I utbildningen ingår även kurser om litteratur i samhället och om berättande i olika medier. I slutet av programmet ges möjlighet att fördjupa sina kunskaper om vetenskapliga förhållningssätt och metoder. Utbildningen avslutas med en magisteruppsats.Fysiska träffarTvå fysiska träffar per termin ingår i utbildningen. Då ses vi i Borås. Träffarna kan komma att genomföras digitalt med anledning av Covid-19. Besked lämnas vid utbildningens start.ArbetsmarknadUtbildningen ger kompetensutveckling för yrken där läsning av litteratur och samtal om litteratur utgör viktiga inslag, så som bibliotekarier och lärare. Efter utbildningen har du kunskaper för att ha ett övergripande ansvar för den litteraturpedagogiska verksamheten på kommunal eller regional nivå, eller att genom lokala nätverk arbeta med att stimulera samarbete mellan olika professioner. Du kommer även få verktyg för att kunna utveckla det litteraturpedagogiska arbetet på din arbetsplats genom fördjupad kunskap och tillgång till nya nätverk.


Behörighetskrav

Kandidatexamen

Kurstillfällen

svensk flagga VT21 Per.1
Studietakt: 50%
Ansökningskod: 11013
svensk flagga VT22 Per.1
Studietakt: 50%
Ansökningskod: 21013

Bidra med statistik till Magisterprogram i litteraturpedagogik

Kursen placeras då högst upp vid sökningar och tävlar mot andra kursers betyg i listan!
Mitt allmänna omdöme om kursen är:
1 - dålig 5 - bra

Kraven på arbetsinsats per poäng har varit:
1 - låg arbetsinsats 5 - hög arbetsinsats

Jag tror att jag kommer ha nytta av kursens innehåll i fortsättningen:

Namn:

Kommentar:


Statistik

Statistik från

Antagningsstatistik

UrvalsgruppLägsta poängAntagna
MOT 0.0 45
Antagningsstatistiken ovan är för urval 2, dvs de som i slutändan erbjöds plats på utbildningen. Urvalsgruppernas antagningsstatistik kan vara svårtolkade i de fall det är universitetets egna interna beskrivningar och poängsystem.

Andel antagna av sökande

59.2%

Andel behöriga sökande som blivit antagna till utbildningen

Könsfördelning