Magisterprogrammet i Utbildningsvetenskap med inriktning verksamhetsutveckling 60.0 hp

Antagningsstatistik

Leder till examen
Högskolan i Gävle har inte lämnat en kursbeskrivning. Se deras hemsida för mer information.


Behörighetskrav

- Förskollärarexamen, lärarexamen eller examen inriktad mot arbete i fritidshem, om minst 180 hp, med ett fullgjort självständigt arbete om minst 15hp inom eller utanför examen, eller -Kandidatexamen om minst 180 hp varav minst 90 hp inom området pedagogik, didaktik eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Kurstillfällen

svensk flagga VT21 Per.1
Studietakt: 50%
Ansökningskod: 29204
svensk flagga VT22 Per.1
Studietakt: 50%
Ansökningskod: 29204

Bidra med statistik till Magisterprogrammet i Utbildningsvetenskap med inriktning verksamhetsutveckling

Kursen placeras då högst upp vid sökningar och tävlar mot andra kursers betyg i listan!
Mitt allmänna omdöme om kursen är:
1 - dålig 5 - bra

Kraven på arbetsinsats per poäng har varit:
1 - låg arbetsinsats 5 - hög arbetsinsats

Jag tror att jag kommer ha nytta av kursens innehåll i fortsättningen:

Namn:

Kommentar:


Statistik

Statistik från

Antagningsstatistik

UrvalsgruppLägsta poängAntagna
Högskolepoäng avancerad nivå 218.0 20
Antagningsstatistiken ovan är för urval 2, dvs de som i slutändan erbjöds plats på utbildningen. Urvalsgruppernas antagningsstatistik kan vara svårtolkade i de fall det är universitetets egna interna beskrivningar och poängsystem.

Andel antagna av sökande

28.2%

Andel behöriga sökande som blivit antagna till utbildningen

Könsfördelning