Masterprogram, ICT Innovation - spår Data Science KTH, 120 hp 120.0 hp

Antagningsstatistik

Leder till examen

ICT Innovation är ett tvåårigt Mastersprogram med fokus på innovation och entreprenörskap kring information och kommunikations teknik. Programmet organiseras av EIT ICT Labs - en ny europeisk samarbetsorganisation för ledande universitet och industri inom EU:s ram. EIT ICT Labs använder ICT som ett central verktyg för att driva förändringen mot framtidens informations- och kommunikationssamhälle. Målet är att främja innovation och entreprenörskap i Europa inom området informations- och kommunikationsteknik (ICT) genom att både stimulera individen och generera hållbar ekonomisk tillväxt och sociala förbättringar i hela Europa. Studenter läser första eller andra året på KTH och alternerar detta med studier på TU Berlin, Aalto Univeristy, Univ. Paris Sud, TU Eindhoven, TU Delft,  UTwente, Budapest University of technology, Univ. Rennes 1, University Pierre et Marie Curie, University of Trento, University of Nice Sophia Antipolis, Institute Telecom, University of Turku, Åbo Akademi University  eller University College London, samt praktik på ett av EIT ICT Labs partnerföretag, som Ericsson, Nokia, Orange, Philips, SAP och Siemens. Det finns 7 inritningar inom detta program varav 5 ges på KTH: Människa Dator Interaktion och Design (HCID), Digital Media Teknik (DMT), Distribuerade Tjänster och System (DSS), Internettekniker och arkitekturer (ITA), samt Inbyggda System (ES).Behörighetskrav

Inga behörighetskrav har angetts för denna utbildning

Kurstillfällen

engelsk flagga HT19 Per.1
Studietakt: 100%
Ansökningskod: E0918
engelsk flagga HT20 Per.1
Studietakt: 100%
Ansökningskod: E0918

Bidra med statistik till Masterprogram, ICT Innovation - spår Data Science KTH, 120 hp

Kursen placeras då högst upp vid sökningar och tävlar mot andra kursers betyg i listan!
Mitt allmänna omdöme om kursen är:
1 - dålig 5 - bra

Kraven på arbetsinsats per poäng har varit:
1 - låg arbetsinsats 5 - hög arbetsinsats

Jag tror att jag kommer ha nytta av kursens innehåll i fortsättningen:

Namn:

Kommentar:


Statistik

Statistik från

Antagningsstatistik

UrvalsgruppLägsta poängAntagna
BEFR 55.0 4
AVG 49.0 16
Antagningsstatistiken ovan är för urval 2, dvs de som i slutändan erbjöds plats på utbildningen. Urvalsgruppernas antagningsstatistik kan vara svårtolkade i de fall det är universitetets egna interna beskrivningar och poängsystem.

Andel antagna av sökande

6.1%

Andel behöriga sökande som blivit antagna till utbildningen

Könsfördelning