Natur, kultur och utomhuspedagogik i svenska fjällen I 10.0 hp

Antagningsstatistik

Denna kurs behandlar natur- och kulturlandskapsutvecklingen i svenska fjällen inklusive fjällekologi, geologi, fjällflora och fauna, samisk kulturhistoria, friluftslivshistoria och ekoturism. Dessa ämnen presenteras utifrån en utomhus- och miljöpedagogisk synvinkel.  Kursen syftar till att förbereda för en fältkurs i svenska fjällen som ges som en sommarkurs. Förtur ges till studenter registrerade på program aktuell termin vid Högskolan Kristianstad.


Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Kurstillfällen

engelsk flagga Distans VT18 Per.1
Studietakt: 30%
Ansökningskod: 25792
engelsk flagga Distans VT18 Per.1
Studietakt: 30%
Ansökningskod: 25791

Bidra med statistik till Natur, kultur och utomhuspedagogik i svenska fjällen I

Kursen placeras då högst upp vid sökningar och tävlar mot andra kursers betyg i listan!
Mitt allmänna omdöme om kursen är:
1 - dålig 5 - bra

Kraven på arbetsinsats per poäng har varit:
1 - låg arbetsinsats 5 - hög arbetsinsats

Jag tror att jag kommer ha nytta av kursens innehåll i fortsättningen:

Namn:

Kommentar:


Olle P

Generellt betyg: 5
Arbetsinsats: 3
Användbarhet: 5

2016-12-08 16:13:34.307

Statistik

Statistik från

Antagningsstatistik

Statistik för antagningspoäng saknas