Natur, kultur och utomhuspedagogik i svenska fjällen I 10.0 hp

Antagningsstatistik

Denna kurs behandlar natur- och kulturlandskapsutvecklingen i svenska fjällen inklusive fjällekologi, geologi, fjällflora och fauna, samisk kulturhistoria, friluftslivshistoria och ekoturism. Dessa ämnen presenteras utifrån en utomhus- och miljöpedagogisk synvinkel.  Kursen syftar till att förbereda för en fältkurs i svenska fjällen som ges som en sommarkurs. Förtur ges till studenter registrerade på program aktuell termin vid Högskolan Kristianstad.


Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Kurstillfällen

engelsk flagga Distans VT17 Per.1
Studietakt: 30%
Ansökningskod: 24450
engelsk flagga Distans VT17 Per.1
Studietakt: 30%
Ansökningskod: 24451
engelsk flagga Distans VT18 Per.1
Studietakt: 30%
Ansökningskod: 25791
engelsk flagga Distans VT18 Per.1
Studietakt: 30%
Ansökningskod: 25792

Bidra med statistik till Natur, kultur och utomhuspedagogik i svenska fjällen I

Kursen placeras då högst upp vid sökningar och tävlar mot andra kursers betyg i listan!
Mitt allmänna omdöme om kursen är:
1 - dålig 5 - bra

Kraven på arbetsinsats per poäng har varit:
1 - låg arbetsinsats 5 - hög arbetsinsats

Jag tror att jag kommer ha nytta av kursens innehåll i fortsättningen:

Namn:

Kommentar:


Olle P

Generellt betyg: 5
Arbetsinsats: 3
Användbarhet: 5

2016-12-08 16:13:34.307

Statistik

Statistik från

Antagningsstatistik

UrvalsgruppLägsta poängAntagna
Kursspecifik förtur 50.0 12
Sökande med resultat från högskoleprov 0.45 8
Sökande med gymnasiebetyg med komplettering 20.37 2
Sökande med gymnasieexamen utan komplettering 18.33 1
Sökande med gymnasiebetyg utan komplettering 18.9 11
Sökande med studieomdöme från folkhögskola 4.0 1
Antagningsstatistiken ovan är för urval 2, dvs de som i slutändan erbjöds plats på utbildningen. Urvalsgruppernas antagningsstatistik kan vara svårtolkade i de fall det är universitetets egna interna beskrivningar och poängsystem.

Andel antagna av sökande

21.3%

Andel behöriga sökande som blivit antagna till utbildningen

Könsfördelning