Offentliga beslut och processer i praktiken 15.0 hp

Antagningsstatistik

Karlstads universitet har inte lämnat en kursbeskrivning. Se deras hemsida för mer information.


Behörighetskrav

Vara registrerad på något av programmen Politices kandidat (SGPOL), Samhällsanalytiker med inriktning organisering (SGSOG) eller Samhällsplanerarprogrammet (SGSAM) med minst 90 hp avklarade från tidigare terminer på programmen.

Kurstillfällen

svensk flagga HT17 Per.2
Studietakt: 100%
Ansökningskod: 30214
svensk flagga HT18 Per.2
Studietakt: 100%
Ansökningskod: 32048

Bidra med statistik till Offentliga beslut och processer i praktiken

Kursen placeras då högst upp vid sökningar och tävlar mot andra kursers betyg i listan!
Mitt allmänna omdöme om kursen är:
1 - dålig 5 - bra

Kraven på arbetsinsats per poäng har varit:
1 - låg arbetsinsats 5 - hög arbetsinsats

Jag tror att jag kommer ha nytta av kursens innehåll i fortsättningen:

Namn:

Kommentar:


Generellt betyg: 5
Arbetsinsats: 4
Användbarhet: 5

2016-04-24 18:44:40.927

Statistik

Statistik från

Antagningsstatistik

Statistik för antagningspoäng saknas

Andel antagna av sökande

64.4%

Andel behöriga sökande som blivit antagna till utbildningen

Könsfördelning