Psykologprogrammet 300.0 hp

Antagningsstatistik

Leder till examen

Komplettering via Socialstyrelsen

Personer som har kompletteringsbehov hänvisas till Socialstyrelsen, deras upplysningstjänst i frågor om behörighet och legitimation, telefon +46 (0)752473000

Arbetsområden & om utbildningen

För att arbeta som psykolog behöver du gå en femårig psykologutbildning, psykologprogrammet. Det inriktar sig på teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som man behöver i psykologyrket. Vad jobbar psykologer med och var jobbar de? Två tredjedelar av de yrkesverksamma psykologerna jobbar idag inom hälso- och sjukvården; merparten jobbar inom psykiatrin, såväl barn-och ungdomspsykiatri som vuxenpsykiatri och inom primärvården, främst på vårdcentraler. Inom hälso- och sjukvården är psykologens huvuduppgift att utreda och behandla psykisk ohälsa samt handleda andra yrkesgrupper. En tredjedel av psykologerna arbetar idag inom skolan eller inom arbetslivets psykologi. I skolan arbetar man med såväl förebyggande insatser som utredningar och åtgärder av olika slag. Inom arbetslivet rör det sig huvudsakligen om utredningar och insatser för att exempelvis förbättra arbetsmiljö, ledarskap och teamarbete. Mer generellt kan man säga att psykologers arbetsuppgifter är utredning, psykologisk behandling, rådgivning, konsultation och handledning. Psykologprogrammet är en generalistutbildning och ska förbereda för psykologisk yrkesverksamhet inom alla dessa olika sektorer och för dessa arbetsuppgifter.

För att självständigt kunna utöva psykologyrket ska du efter psykologexamen under ett år göra praktisk tjänstgöring, PTP, och därefter kan du ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.

Följande kurser ingår i programmet från och med höstterminen 2017:

År 1:
Introduktion till psykologiämnet och psykologyrket, 7,5 hp
Utvecklingspsykologi, 22,5 hp
Psykologi som vetenskap, 7,5 hp
Socialpsykologi, 7,5 hp
Gruppsykologi, 15 hp

År 2:
Människan som samhällsvarelse, 7,5 hp
Etnisk mångfald och psykologprofessionen, 7,5 hp
Kognitiv psykologi, 15 hp
Biologisk psykologi, 15 hp
Personlighetspsykologi, 15 hp

År 3:
Behandlingsforskning och testmetodik, 7,5 hp
Psykisk hälsa 22,5 hp
Juridik och etik 7,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning, 22,5 hp

År 4:
Utredning och psykologisk behandling av individer I, 30 hp
Arbets- och organisationspsykologi, 22 hp
Utredning och psykologisk behandling av individer II, 8 hp

År 5:
Utredning och psykologisk behandling av individer III, 8 hp
Psykologisk behandling i grupp, 3 hp
Konsultation och handledning, 4 hp
Metoder för psykologisk forskning, 15 hp
Examensarbete, 30 hpBehörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2

Kurstillfällen

svensk flagga HT19 Per.1
Studietakt: 100%
Ansökningskod: 19754
svensk flagga VT20 Per.1
Studietakt: 100%
Ansökningskod: 29709
svensk flagga HT20 Per.1
Studietakt: 100%
Ansökningskod: 19720
svensk flagga VT21 Per.1
Studietakt: 100%
Ansökningskod: 29706

Bidra med statistik till Psykologprogrammet

Kursen placeras då högst upp vid sökningar och tävlar mot andra kursers betyg i listan!
Mitt allmänna omdöme om kursen är:
1 - dålig 5 - bra

Kraven på arbetsinsats per poäng har varit:
1 - låg arbetsinsats 5 - hög arbetsinsats

Jag tror att jag kommer ha nytta av kursens innehåll i fortsättningen:

Namn:

Kommentar:


Statistik

Statistik från

Antagningsstatistik

UrvalsgruppLägsta poängAntagna
HPV75 1.75 21
Gymnasiebetyg med komplettering 21.4 5
Gymnasiebetyg utan komplettering 21.2 33
Sökande med studieomdöme från folkhögskola 4.0 2
Antagningsstatistiken ovan är för urval 2, dvs de som i slutändan erbjöds plats på utbildningen. Urvalsgruppernas antagningsstatistik kan vara svårtolkade i de fall det är universitetets egna interna beskrivningar och poängsystem.

Andel antagna av sökande

2.3%

Andel behöriga sökande som blivit antagna till utbildningen

Könsfördelning