Psykologprogrammet 300.0 hp

Antagningsstatistik

Leder till examen
Psykologprogrammet vid Mittuniversitetet har ett fokus mot psykologins roll i en föränderlig värld och mot hur psykologen ska möta de utmaningar som samhället står inför. En betoning av vetenskaplig skolning, kritisk psykologi, professionella färdigheter och ett individ och kontextanpassat evidensbaserat arbete ska förbereda för arbete både inom och utanför de traditionella arbetsfälten vård, skola och omsorg.


Behörighetskrav

Inga behörighetskrav har angetts för denna utbildning

Kurstillfällen

svensk flagga HT19 Per.1
Studietakt: 100%
Ansökningskod: P4391
svensk flagga HT20 Per.1
Studietakt: 100%
Ansökningskod: P4691

Bidra med statistik till Psykologprogrammet

Kursen placeras då högst upp vid sökningar och tävlar mot andra kursers betyg i listan!
Mitt allmänna omdöme om kursen är:
1 - dålig 5 - bra

Kraven på arbetsinsats per poäng har varit:
1 - låg arbetsinsats 5 - hög arbetsinsats

Jag tror att jag kommer ha nytta av kursens innehåll i fortsättningen:

Namn:

Kommentar:


Statistik

Statistik från

Antagningsstatistik

UrvalsgruppLägsta poängAntagna
Högskoleprov 1.45 19
Sökande med gymnasiebetyg med komplettering 20.63 5
Sökande med gymnasiebetyg utan komplettering 20.52 33
Sökande med studieomdöme från folkhögskola 4.0 2
Antagningsstatistiken ovan är för urval 2, dvs de som i slutändan erbjöds plats på utbildningen. Urvalsgruppernas antagningsstatistik kan vara svårtolkade i de fall det är universitetets egna interna beskrivningar och poängsystem.

Andel antagna av sökande

3.7%

Andel behöriga sökande som blivit antagna till utbildningen

Könsfördelning