Rättsvetenskapliga programmet med internationell inriktning 180.0 hp

Antagningsstatistik

Leder till examen
Rättsvetare från Örebro universitets kandidatutbildning inom ämnet rättsvetenskap är specialister på att utreda och lösa kvalificerade juridiska problem av internationell såväl som nationell karaktär. Utbildningen lägger särskilt fokus på att studera rättsområden med internationell anknytning samt juridikens förhållande till digitalisering och digitala teknologier. Utbildningen ger god inblick i olika internationella, europeiska och nationella institutioners administration och struktur.Utbildningen inleds med en introduktion till rättsvetenskapen där rättssystem och juridikens argumentationsförutsättningar studeras grundligt. Under de kommande terminerna fokuseras på internationell rätt, även kontinuerliga och fördjupande återkopplingar till svensk rätt och digitalisering. Förvaltningsrätt, EU-rätt, folkrätt, mänskliga rättigheter, komparativ rätt, rättsteori och digitala teknologier inom internationell, europeisk och nationell juridik behandlas ingående. Undervisningen bedrivs exempelvis i form av föreläsningar, seminarier och rättegångsspel som ställer krav på din analytiska förmåga, aktivitet och engagemang. Undervisningen bedrivs ofta på engelska.Det rättsvetenskapliga programmet med internationell inriktning förbereder dig till ett brett spann av juridiskt inriktade jobb inom främst offentlig sektor men även privat sektor, som till exempel handläggare av juridiska ärenden, myndighetsjurist vid förslagsvis konkurrensverket, migrationsverket, biträdande jurist på bland annat juristbyrå. Under utbildningen ges möjlighet till praktik inom juridiska yrken och även till att studera utomlands, i form av utbyte. Mer om detta finns under fliken – frågor och svar. Efter kandidatstudierna finns möjligheter att, inom eller utom Sverige, studera vidare och skaffa sig en magister- eller masterexamen för, mer information om detta finns under fliken - mer information. Örebro universitet ger dig som student även stöd till vidare studier via våra nationella och internationella kontaktnät.


Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Engelska B, Samhällskunskap A.

Kurstillfällen

svensk flagga HT19 Per.1
Studietakt: 100%
Ansökningskod: 39901
svensk flagga HT20 Per.1
Studietakt: 100%
Ansökningskod: 39004

Bidra med statistik till Rättsvetenskapliga programmet med internationell inriktning

Kursen placeras då högst upp vid sökningar och tävlar mot andra kursers betyg i listan!
Mitt allmänna omdöme om kursen är:
1 - dålig 5 - bra

Kraven på arbetsinsats per poäng har varit:
1 - låg arbetsinsats 5 - hög arbetsinsats

Jag tror att jag kommer ha nytta av kursens innehåll i fortsättningen:

Namn:

Kommentar:


Malin

Generellt betyg: 5
Arbetsinsats: 5
Användbarhet: 5

2016-12-07 10:01:48.629
Det kräver att en lägger ner många pluggtimmar, men helt klart ett superbra program. Jag är jätte nöjd. Tufft men rättvist.

Statistik

Statistik från

Antagningsstatistik

UrvalsgruppLägsta poängAntagna
Sökande med resultat från högskoleprov 0.6 47
Sökande med gymnasiebetyg med komplettering 17.36 6
Sökande med gymnasiebetyg utan komplettering 17.24 39
Sökande med studieomdöme från folkhögskola 4.0 3
Antagningsstatistiken ovan är för urval 2, dvs de som i slutändan erbjöds plats på utbildningen. Urvalsgruppernas antagningsstatistik kan vara svårtolkade i de fall det är universitetets egna interna beskrivningar och poängsystem.

Andel antagna av sökande

12.9%

Andel behöriga sökande som blivit antagna till utbildningen

Könsfördelning