Rättsvetenskapliga programmet med internationell inriktning 180.0 hp

Antagningsstatistik

Leder till examen
Det rättsvetenskapliga programmet gör dig till specialist på att utreda och lösa juridiska problem i såväl internationella som nationella sammanhang. Rättsvetare från Örebro universitet är specialister på att utreda och lösa kvalificerade juridiska och rättsvetenskapliga problem av internationell karaktär. Utbildningen ger god inblick i olika internationella organs administration och struktur. Särskilt fokus läggs vid studier av rättsområden med internationell anknytning samt dess anknytning till nationell rätt. Utbildningen inleds med en bred rättsvetenskaplig introduktionskurs där rättssystemet och rättens argumentationsförutsättningar studeras grundligt. Under de kommande terminerna fokuseras på internationell rätt, även kontinuerliga och fördjupande återkopplingar till svensk rätt. Folkrätt, mänskliga rättigheter i en internationell kontext, komparativ rätt, rättsteori och moderna utvecklingslinjer inom den internationella rätten behandlas ingående. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier som ställer krav på din analytiska förmåga, aktivitet och engagemang. Undervisningen bedrivs ofta på engelska. Efter kandidatstudierna finns möjligheter att, inom eller utom Sverige, studera vidare och skaffa sig en magister- eller masterexamen. Örebro universitet ger dig som student stöd till vidare studier via våra nationella och internationella kontaktnät.


Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6). Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A6)

Kurstillfällen

svensk flagga HT17 Per.1
Studietakt: 100%
Ansökningskod: 39701
svensk flagga HT18 Per.1
Studietakt: 100%
Ansökningskod: 39802

Bidra med statistik till Rättsvetenskapliga programmet med internationell inriktning

Kursen placeras då högst upp vid sökningar och tävlar mot andra kursers betyg i listan!
Mitt allmänna omdöme om kursen är:
1 - dålig 5 - bra

Kraven på arbetsinsats per poäng har varit:
1 - låg arbetsinsats 5 - hög arbetsinsats

Jag tror att jag kommer ha nytta av kursens innehåll i fortsättningen:

Namn:

Kommentar:


Malin

Generellt betyg: 5
Arbetsinsats: 5
Användbarhet: 5

2016-12-07 10:01:48.629
Det kräver att en lägger ner många pluggtimmar, men helt klart ett superbra program. Jag är jätte nöjd. Tufft men rättvist.

Statistik

Statistik från

Antagningsstatistik

UrvalsgruppLägsta poängAntagna
Sökande med resultat från högskoleprov 0.65 54
Sökande med gymnasiebetyg med komplettering 17.0 9
Sökande med gymnasiebetyg utan komplettering 17.31 45
Sökande med studieomdöme från folkhögskola 3.5 3
Antagningsstatistiken ovan är för urval 2, dvs de som i slutändan erbjöds plats på utbildningen. Urvalsgruppernas antagningsstatistik kan vara svårtolkade i de fall det är universitetets egna interna beskrivningar och poängsystem.

Andel antagna av sökande

13.0%

Andel behöriga sökande som blivit antagna till utbildningen

Könsfördelning