SJUKSKÖTERSKEUTBILDNING 180.0 hp

Antagningsstatistik

Leder till examen
https://www.shh.se/sv/utbildningar/grundniva/sjukskoterskeprogrammet/


Behörighetskrav

Grundläggande och särskild behörighet kan uppnås genom formell behörighet (exempelvis gymnasiebetyg och akademiska meriter), motsvarandebedömning och reell kompetens.Särskild behörighetFör Sjuksköterskeprogrammet krävs särskild behörighet i form av områdesbehörighet som regleras avOmrådesbehörighet 16: Ma B, Nk B (alt Fy A, Ke A, Bi A) och Sh A ellerOmrådesbehörighet 14A: Ma 2a alt 2b alt 2c, Nk 2 (alt Bi 1, Fy 1a alt 1b1+1b2, Ke 1) och Sh 1b alt 1a1+1a2.Naturkunskap B/Naturkunskap 2 kan i vissa fall ersättas med motsvarande kurser i program med naturvetenskaplig inriktning (för mer information se www.antagning.se).

Kurstillfällen

svensk flagga HT19 Per.1
Studietakt: 100%
Ansökningskod: H19SS
svensk flagga VT20 Per.1
Studietakt: 100%
Ansökningskod: V20SK
svensk flagga HT20 Per.1
Studietakt: 100%
Ansökningskod: H20SK

Bidra med statistik till SJUKSKÖTERSKEUTBILDNING

Kursen placeras då högst upp vid sökningar och tävlar mot andra kursers betyg i listan!
Mitt allmänna omdöme om kursen är:
1 - dålig 5 - bra

Kraven på arbetsinsats per poäng har varit:
1 - låg arbetsinsats 5 - hög arbetsinsats

Jag tror att jag kommer ha nytta av kursens innehåll i fortsättningen:

Namn:

Kommentar:


Statistik

Statistik från

Antagningsstatistik

UrvalsgruppLägsta poängAntagna
Högskoleprov 0.7 54
Gymnasiebetyg med komplettering 17.2 27
Gymnasiebetyg utan komplettering 16.79 50
Sökande med studieomdöme från folkhögskola 3.5 3
Antagningsstatistiken ovan är för urval 2, dvs de som i slutändan erbjöds plats på utbildningen. Urvalsgruppernas antagningsstatistik kan vara svårtolkade i de fall det är universitetets egna interna beskrivningar och poängsystem.

Andel antagna av sökande

7.6%

Andel behöriga sökande som blivit antagna till utbildningen

Könsfördelning