Samhällsplanerarprogrammet 180.0 hp

Antagningsstatistik

Leder till examen
Vill du arbeta med samhällsplanering och hållbar utveckling? Programmet handlar bland annat om stadsplanering, landsbygdsutveckling, bostadsbyggande, segregationsfrågor, näringsliv, grönstruktur och ekosystemtjänster i lokal och global kontext. Samhällsplanering rör komplexa processer i samhället som påverkas av exempelvis befolkningsutveckling, förändringar i näringslivet, i miljön och i människors livsstilar. Enligt FN:s klimatpanel måste utsläppen av klimatstörande gaser minska kraftigt inom några decennier. Här kommer samhällsplanering att spela en viktig roll. I samhällsplanering omsätts politiska visioner och mål till praktisk verklighet. Hur ska städer utformas och byggas ut i framtiden? Var ska exempelvis skolor, sjukhus, arbetsplatser, bostäder, parker och affärsområden finnas? Hur ska transportsystemen utformas? Hur ska boendesegregering motverkas? Hur ska landsbygden utvecklas? Det kan också röra planering för exempelvis stadsodling, grönstruktur, ekosystemtjänster och vattenförsörjning. Planering i samhället för hållbar utveckling påverkar människors och organisationers vardag. Detta kan leda till intressekonflikter som måste hanteras. Även sammanvägningen av de tre aspekterna av hållbar utveckling (sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter) kan vara motsägelsefulla. Sedan länge är intressekonflikter som dessa en viktig aspekt inom samhällsplanering. En del av arbetet styrs av lagstiftning, särskilt Plan- och bygglagen och Miljöbalken, men det styrs också av politiska mål och visioner samt medborgarinflytande. I programmet utvecklar du kunskaper och kompetenser som behövs för att arbeta med dessa frågor. Utöver ämneskunskaper utvecklar du din förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du övar dig i muntlig och skriftlig kommunikation, liksom i att arbeta med geografiska informationssystem (GIS) och andra digitala verktyg. Huvudämne i programmet är kulturgeografi, som man läser i fyra terminer. En av de terminerna läser man en kurs som heter Samhällsplanering och hållbar utveckling. En termin läser man Samhällsplanering i statsvetenskapligt perspektiv. Dessutom ingår en praktiktermin i programmet.


Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Kurstillfällen

svensk flagga HT17 Per.1
Studietakt: 100%
Ansökningskod: 19725
svensk flagga HT18 Per.1
Studietakt: 100%
Ansökningskod: 19809

Bidra med statistik till Samhällsplanerarprogrammet

Kursen placeras då högst upp vid sökningar och tävlar mot andra kursers betyg i listan!
Mitt allmänna omdöme om kursen är:
1 - dålig 5 - bra

Kraven på arbetsinsats per poäng har varit:
1 - låg arbetsinsats 5 - hög arbetsinsats

Jag tror att jag kommer ha nytta av kursens innehåll i fortsättningen:

Namn:

Kommentar:


Generellt betyg: 3
Arbetsinsats: 2
Användbarhet: 4

2016-08-30 17:30:26.445
Jätteintressant men lite rörigt upplägg. Kunde vart mer praktiskt och mindre teori.

Statistik

Statistik från

Antagningsstatistik

UrvalsgruppLägsta poängAntagna
Sökande med resultat från högskoleprov 0.65 22
Sökande med gymnasiebetyg med komplettering 15.7 6
Sökande med gymnasiebetyg utan komplettering 15.39 36
Sökande med studieomdöme från folkhögskola 3.5 1
Antagningsstatistiken ovan är för urval 2, dvs de som i slutändan erbjöds plats på utbildningen. Urvalsgruppernas antagningsstatistik kan vara svårtolkade i de fall det är universitetets egna interna beskrivningar och poängsystem.

Andel antagna av sökande

9.0%

Andel behöriga sökande som blivit antagna till utbildningen

Könsfördelning