Senare del av program - nätbaserat 180.0 hp

Antagningsstatistik

Leder till examen
Högskolan Dalarna har inte lämnat en kursbeskrivning. Se deras hemsida för mer information.


Behörighetskrav

För att kunna bli antagen till senare del av ett program måste du uppfylla de särskilda behörighets-krav som gällde till programmets första termin samt ha läst kurser motsvarade programmets tidigare terminer.

Kurstillfällen

Denna kurs saknar planerade kurstillfällen!
Kursen hade sitt sista kurstillfälle VT20 Per.1

Bidra med statistik till Senare del av program - nätbaserat

Kursen placeras då högst upp vid sökningar och tävlar mot andra kursers betyg i listan!
Mitt allmänna omdöme om kursen är:
1 - dålig 5 - bra

Kraven på arbetsinsats per poäng har varit:
1 - låg arbetsinsats 5 - hög arbetsinsats

Jag tror att jag kommer ha nytta av kursens innehåll i fortsättningen:

Namn:

Kommentar:


Statistik

Statistik från

Antagningsstatistik

Statistik för antagningspoäng saknas

Andel antagna av sökande

73.9%

Andel behöriga sökande som blivit antagna till utbildningen

Könsfördelning