Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp

Antagningsstatistik

Leder till examen
Programmet omfattar tre års heltidsstudier och leder fram till sjuksköterskeexamen och kandidatexamen i vårdvetenskap. Utbildningens innehåll är anpassat till dagens och morgondagens sjuksköterska, nationellt och internationellt. Detta innebär att utifrån patientens behov leda, medverka och utveckla hälso- och sjukvården. Den akademiska inriktningen innebär att utbildningen är byggd på vetenskaplig grund och ska utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt, dvs ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt. Den yrkesinriktade delen av utbildningen innefattar praktik inom olika verksamheter i hälso- och sjukvård samt inom omsorg, och utgör nästan hälften av utbildningen.


Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B (alt Fysik A, Kemi A, Biologi A eller motsvarande kurser i vård-och omsorgsprogrammet), Samhällskunskap A. Områdesbehörighet 16 Eller: Matematik 2, Naturkunskap 2 (alt Fysik 1, Kemi 1, Biologi 1 eller motsvarande kurser i vård-och omsorgsprogrammet), Samhällskunskap 1, Områdesbehörighet 14a

Kurstillfällen

svensk flagga VT17 Per.1
Studietakt: 100%
Ansökningskod: 42086
svensk flagga VT18 Per.1
Studietakt: 100%
Ansökningskod: 42086

Bidra med statistik till Sjuksköterskeprogrammet

Kursen placeras då högst upp vid sökningar och tävlar mot andra kursers betyg i listan!
Mitt allmänna omdöme om kursen är:
1 - dålig 5 - bra

Kraven på arbetsinsats per poäng har varit:
1 - låg arbetsinsats 5 - hög arbetsinsats

Jag tror att jag kommer ha nytta av kursens innehåll i fortsättningen:

Namn:

Kommentar:


Statistik

Statistik från

Antagningsstatistik

UrvalsgruppLägsta poängAntagna
Högskoleprov 0.55 73
Gymnasiebetyg med komplettering 15.7 46
Sökande med gymnasieexamen utan komplettering 13.85 27
BI (Direktgruppen) 14.51 61
Studieomdöme från folkhögskola 3.0 3
Antagningsstatistiken ovan är för urval 2, dvs de som i slutändan erbjöds plats på utbildningen. Urvalsgruppernas antagningsstatistik kan vara svårtolkade i de fall det är universitetets egna interna beskrivningar och poängsystem.

Andel antagna av sökande

11.4%

Andel behöriga sökande som blivit antagna till utbildningen

Könsfördelning