Socionomprogrammet Campus Gotland 210.0 hp

Antagningsstatistik

Leder till examen
I samarbete med Ersta Sköndal Bräcke högskola ger Uppsala universitet Socionomprogrammet Campus Gotland i Visby. Programmet omfattar 210 hp och leder till en socionomexamen.

Socionomutbildningens huvudsakliga ämnesinriktning är socialt arbete, utbildningen innefattar därutöver ämnen som samhällsekonomi, statsvetenskap, juridik och beteendevetenskap.

En central del i utbildningen är den verksamhetsförlagda praktik som sker på termin fem, och på varje termin finns särskilda moment för personlig professionell utveckling. Under utbildningen läses kurser i forskningsmetod och vetenskapsteori och i slutet av utbildningen genomför du ett självständigt arbete på C-nivå (kandidatnivå).

Som socionom ger du hjälp och stöd för att åstadkomma en förändring för människor i svåra livssituationer. Under utbildningen får du kunskap om hur sociala problem uppkommer, vilka konsekvenser de får och hur du kan stödja för att lösa dem.

Socionomprogrammet är en bred yrkesutbildning och efter examen kan du arbeta inom många olika verksamhetsområden som till exempel kommun, kriminalvård, skola, privata företag och ideella organisationer.

Ort: Visby
Starttermin: höst


Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2

Kurstillfällen

Denna kurs saknar planerade kurstillfällen!
Kursen hade sitt sista kurstillfälle HT18 Per.1

Bidra med statistik till Socionomprogrammet Campus Gotland

Kursen placeras då högst upp vid sökningar och tävlar mot andra kursers betyg i listan!
Mitt allmänna omdöme om kursen är:
1 - dålig 5 - bra

Kraven på arbetsinsats per poäng har varit:
1 - låg arbetsinsats 5 - hög arbetsinsats

Jag tror att jag kommer ha nytta av kursens innehåll i fortsättningen:

Namn:

Kommentar:


Statistik

Statistik från

Antagningsstatistik

UrvalsgruppLägsta poängAntagna
Sökande med studieomdöme från folkhögskola 4.0 1
Högskoleprov 0.85 16
Sökande med gymnasiebetyg utan komplettering 17.33 18
Sökande med gymnasiebetyg med komplettering 18.17 5
Antagningsstatistiken ovan är för urval 2, dvs de som i slutändan erbjöds plats på utbildningen. Urvalsgruppernas antagningsstatistik kan vara svårtolkade i de fall det är universitetets egna interna beskrivningar och poängsystem.

Andel antagna av sökande

5.7%

Andel behöriga sökande som blivit antagna till utbildningen

Könsfördelning