Specialistsjuksköterskeprogrammet, hälso- och sjukvård för barn och ungdom, inriktning barnsjukvård 60.0 hp

Antagningsstatistik

Leder till examen

Programmet kommer att ge dig den kompetens som krävs för att arbeta med omvårdnad och ge behandling till barn och ungdomar. Du lär du dig också att bedöma och arbeta med barn och ungdomars vårdbehov utifrån vilket utvecklingsstadium som barnet eller ungdomen befinner sig i. Programmet ger dig dessutom kompetens att kunna utveckla och bedriva ett hälsofrämjande och förebyggande arbete.Behörighetskrav

Leg sjuksköterska och sjuksköterskeexamen 180 hp inkl ett självständigt arbete om 15 hp eller motsvarande

Kurstillfällen

svensk flagga VT17 Per.1
Studietakt: 100%
Ansökningskod: 67903
svensk flagga VT18 Per.1
Studietakt: 100%
Ansökningskod: 67915
svensk flagga VT18 Per.1
Studietakt: 50%
Ansökningskod: 67920

Bidra med statistik till Specialistsjuksköterskeprogrammet, hälso- och sjukvård för barn och ungdom, inriktning barnsjukvård

Kursen placeras då högst upp vid sökningar och tävlar mot andra kursers betyg i listan!
Mitt allmänna omdöme om kursen är:
1 - dålig 5 - bra

Kraven på arbetsinsats per poäng har varit:
1 - låg arbetsinsats 5 - hög arbetsinsats

Jag tror att jag kommer ha nytta av kursens innehåll i fortsättningen:

Namn:

Kommentar:


Statistik

Statistik från

Antagningsstatistik

UrvalsgruppLägsta poängAntagna
Direktantagning 2
Akademiska poäng Avancerad nivå 180.0 32
Antagningsstatistiken ovan är för urval 2, dvs de som i slutändan erbjöds plats på utbildningen. Urvalsgruppernas antagningsstatistik kan vara svårtolkade i de fall det är universitetets egna interna beskrivningar och poängsystem.

Andel antagna av sökande

37.8%

Andel behöriga sökande som blivit antagna till utbildningen

Könsfördelning