Specialistsjuksköterskeprogrammet, hälso- och sjukvård för barn och ungdom, inriktning barnsjukvård 60.0 hp

Antagningsstatistik

Leder till examen

Programmet ger specialistkompetens att arbeta inom området hälso- och sjukvård för barn och ungdom, inom både öppen och sluten vård. Området fokuserar på barn och ungdomar 0-18 år och deras familjer/närstående.

Som specialistsjuksköterska inom i hälso- och sjukvård för barn-och ungdom kan du arbeta inom till exempel följande verksamhetsområden:

  • Medicinsk- och kirurgisk barnsjukvård
  • Akutsjukvård
  • Barnintensivvård
  • Neonatalvård
  • Barn- och skolhälsovård

Arbetet kan t ex innefatta; omvårdnad, undersökningar och behandlingar av barn och ungdomar, inom de olika verksamhetsområdena, i nära samarbete med familj och andra närstående; att beskriva hälsorisker och hälsoproblem samt utveckla och bedriva ett hälsofrämjande och förebyggande arbete, inom både öppen och sluten vård.

Utbildningens genomförande

I utbildningen varvas teoretiska och praktiska studier. Undervisningen är webbaserad med campusförlagda föreläsningsdagar och seminarier. Studierna bedrivs individuellt eller i grupp. Antalet obligatoriska och frivilliga resurstillfällen varierar i de olika kurserna. Den kliniska (verksamhetsförlagda) utbildningen inom barnmedicinsk barnkirurgisk eller akut verksamhet samt inom neonatal eller pediatrisk intensivvård är förlagd till samtliga sjukhus inom Region Skåne alternativt enligt överenskommelse med annan region. Både helg-, kvälls- och nattjänstgöring kan förekomma.

Efter utbildningen

Efter avslutad utbildning erhålls specialistsjuksköterskeexamen inriktning hälso- och sjukvård för barn och ungdomar samt medicine magisterexamen i omvårdnad. Delar av utbildningen kan tillgodoräknas om du vill fortsätta med masterstudier.

Arbetsmarknad: Det råder brist på sjuksköterskor med specialistkompetens. Bristen förväntas bestå lång tid framöver.

Mer om utbildningen hittar du på http://www.med.lu.se/utbildning_paa_avancerad_nivaa_foer_sjukskoeterskor/barnsjukskoeterskaBehörighetskrav

Leg sjuksköterska och sjuksköterskeexamen 180 hp inkl ett självständigt arbete om 15 hp eller motsvarande

Kurstillfällen

svensk flagga VT17 Per.1
Studietakt: 100%
Ansökningskod: 67903
svensk flagga VT18 Per.1
Studietakt: 100%
Ansökningskod: 67915
svensk flagga VT18 Per.1
Studietakt: 50%
Ansökningskod: 67920

Bidra med statistik till Specialistsjuksköterskeprogrammet, hälso- och sjukvård för barn och ungdom, inriktning barnsjukvård

Kursen placeras då högst upp vid sökningar och tävlar mot andra kursers betyg i listan!
Mitt allmänna omdöme om kursen är:
1 - dålig 5 - bra

Kraven på arbetsinsats per poäng har varit:
1 - låg arbetsinsats 5 - hög arbetsinsats

Jag tror att jag kommer ha nytta av kursens innehåll i fortsättningen:

Namn:

Kommentar:


Statistik

Statistik från

Antagningsstatistik

UrvalsgruppLägsta poängAntagna
Direktantagning 2
Akademiska poäng Avancerad nivå 180.0 32
Antagningsstatistiken ovan är för urval 2, dvs de som i slutändan erbjöds plats på utbildningen. Urvalsgruppernas antagningsstatistik kan vara svårtolkade i de fall det är universitetets egna interna beskrivningar och poängsystem.

Andel antagna av sökande

37.8%

Andel behöriga sökande som blivit antagna till utbildningen

Könsfördelning