Tandhygienistprogrammet 180.0 hp

Antagningsstatistik

Leder till examen
Som tandhygienist arbetar du för att främja en god munhälsa. I yrket ingår att förebygga, diagnostisera och behandla sjukdomar i munhålan, speciellt karies och tandlossning. Du analyserar, utreder och dokumenterar behov av munhälsovårdande insatser samt behov av livsstilsförändringar rörande kost och tobak. Under utbildningen lär du dig om oral hälsa och arbetar med både barn, ungdomar, vuxna och äldre. Dessutom ingår odontologiska och medicinska ämnen samt samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen. För att få en bra dialog med patienterna om hur de själva ska vårda sina tänder läggs mycket tid på samtalsmetodik. Du får även kunskaper om tobaksprevention samt om organisation och ledarskap. Utbildningen avslutas med ett examensarbete med forskningsanknytning inom området oral hälsa.


Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2

Kurstillfällen

svensk flagga HT19 Per.1
Studietakt: 100%
Ansökningskod: 41012
svensk flagga HT20 Per.1
Studietakt: 100%
Ansökningskod: 41012

Bidra med statistik till Tandhygienistprogrammet

Kursen placeras då högst upp vid sökningar och tävlar mot andra kursers betyg i listan!
Mitt allmänna omdöme om kursen är:
1 - dålig 5 - bra

Kraven på arbetsinsats per poäng har varit:
1 - låg arbetsinsats 5 - hög arbetsinsats

Jag tror att jag kommer ha nytta av kursens innehåll i fortsättningen:

Namn:

Kommentar:


Statistik

Statistik från

Antagningsstatistik

UrvalsgruppLägsta poängAntagna
Sökande med resultat från högskoleprov 0.8 20
Sökande med gymnasiebetyg med komplettering 17.99 12
Sökande med gymnasiebetyg utan komplettering 17.81 26
Sökande med studieomdöme från folkhögskola 3.5 2
Antagningsstatistiken ovan är för urval 2, dvs de som i slutändan erbjöds plats på utbildningen. Urvalsgruppernas antagningsstatistik kan vara svårtolkade i de fall det är universitetets egna interna beskrivningar och poängsystem.

Andel antagna av sökande

5.6%

Andel behöriga sökande som blivit antagna till utbildningen

Könsfördelning