Tandteknikerprogrammet 180.0 hp

Antagningsstatistik

Leder till examen

Är du intresserad av teknik och estetik? Vill du arbeta med problemlösning i en kreativ och utvecklande bransch? Då kanske tandteknikeryrket passar dig! Professionen kombinerar traditionellt hantverksyrke med avancerad medicinteknik. Yrket kräver fallenhet för manuellt precisionsarbete och god känsla för färg och form.

Om tandteknikerprogrammet

Utbildningen ger förutom kunskaper om olika material och framställningstekniker, såväl manuella som datoriserade (CAD/CAM), även praktiska färdigheter att framställa olika typer av tandtekniska konstruktioner. Under utbildningen får du dessutom insikter i biologiska och fysiologiska faktorer som kan påverka ett tandtekniskt arbete i munnen, kunskaper om orala sjukdomstillstånd, allmänna odontologiska behandlingsprinciper, profylax och hygien. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, praktiska demonstrationer samt praktiska tillämpningsövningar under individuell handledning. Du kommer också att tränas i informationssökning samt skriftlig och muntlig presentation av arbeten baserade på aktuell forskning vilket avslutas med ett examensarbete om 15 högskolepoäng som genomförs på sista terminen. I utbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning i tandteknisk verksamhet i eller utanför Sverige. Sahlgrenska akademin har samarbete med flera partneruniversitet i hela världen men den största möjligheten till internationellt utbyte är under den verksamhetsförlagda utbildningen som kan ske i ett annat land. Programmet ger även behörighet till fortsatta studier på avancerad nivå. Kurslitteraturen är på svenska och engelska.

Om tandteknikeryrket

Tandteknikerns uppgift är att efter beställning från tandläkare framställa konstruktioner gjorda i olika material som skall ersätta eller korrigera patienters tänder. Tandtekniker arbetar med materialhantering och avancerad teknik som är under snabb utveckling och därför kräver specialkompetens för att garantera patientsäkerheten. Det är viktigt att kunna följa med i kunskapsutvecklingen och kritiskt värdera ny information. En god kommunikation med övriga i tandvårdsteamet är nödvändigt för ett optimalt arbete oavsett om du arbetar som tandtekniker på ett tandtekniskt laboratorium eller inom dentalindustrin som produktspecialist eller säljare.

Tandteknikerexamen

Programmet leder till en Tandteknikerexamen och du kan även ta ut en Kandidatexamen.Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2

Kurstillfällen

svensk flagga HT17 Per.1
Studietakt: 100%
Ansökningskod: 19744
svensk flagga HT18 Per.1
Studietakt: 100%
Ansökningskod: 19759

Bidra med statistik till Tandteknikerprogrammet

Kursen placeras då högst upp vid sökningar och tävlar mot andra kursers betyg i listan!
Mitt allmänna omdöme om kursen är:
1 - dålig 5 - bra

Kraven på arbetsinsats per poäng har varit:
1 - låg arbetsinsats 5 - hög arbetsinsats

Jag tror att jag kommer ha nytta av kursens innehåll i fortsättningen:

Namn:

Kommentar:


Jackie

Generellt betyg: 4
Arbetsinsats: 3
Användbarhet: 5

2016-07-28 12:03:39.266

Statistik

Statistik från

Antagningsstatistik

UrvalsgruppLägsta poängAntagna
Högskoleprov 0.6 15
Gymnasiebetyg med komplettering 15.77 8
Gymnasiebetyg utan komplettering 15.0 19
Sökande med studieomdöme från folkhögskola 3.5 2
Antagningsstatistiken ovan är för urval 2, dvs de som i slutändan erbjöds plats på utbildningen. Urvalsgruppernas antagningsstatistik kan vara svårtolkade i de fall det är universitetets egna interna beskrivningar och poängsystem.

Andel antagna av sökande

10.3%

Andel behöriga sökande som blivit antagna till utbildningen

Könsfördelning