Tekniskt-naturvetenskapligt basår med reserverad plats på ett civilingenjörsprogram hp

Antagningsstatistik

Tekniskt-naturvetenskapligt basår finns för dig som vill studera teknik och naturvetenskap på universitetet men saknar behörighet. Efter avklarat basår har du en reserverad studieplats för fortsatta studier inom den inriktning du valt nästföljande hösttermin förutsatt att du söker i tid.När du läser basåret vid Uppsala universitet får du en kompletterad behörighet och en bra förberedelse inför dina fortsatta universitetsstudier. Du studerar vid Ångströmlaboratoriet och i andra universitetsmiljöer i Uppsala, precis som studenterna på tekniska och naturvetenskapliga utbildningsprogram. På så sätt kan du lätt få den information du behöver för att genomföra din framtida utbildning på bästa sätt. Som basårsstudent kan du också naturligt ta del av studentlivet med nationer och olika föreningar.Eftersom basåret är förberedande studier söker du särskilda studiemedel för behörighetsgivande studier under din tid på basåret. Dessa studier räknas alltså inte av från de veckor man kan söka studiemedel för studier på högskolenivå. Av samma anledning ger basårsstudierna inte akademiska högskolepoäng.Karriär: Samtidigt som du söker till basåret väljer du också vilken typ av utbildningsprogram som du tänker fortsätta till efteråt. De program där du kan få en reserverad plats är: - Civilingenjörsprogram - Högskoleingenjörsprogram - Kandidatprogram i naturvetenskapliga ämnen - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, inriktningar mot matematik eller naturvetenskap.Ort: UppsalaStarttermin: höst


Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B

Kurstillfällen

svensk flagga HT19 Per.1
Studietakt: 100%
Ansökningskod: P1211
svensk flagga HT20 Per.1
Studietakt: 100%
Ansökningskod: P1211

Bidra med statistik till Tekniskt-naturvetenskapligt basår med reserverad plats på ett civilingenjörsprogram

Kursen placeras då högst upp vid sökningar och tävlar mot andra kursers betyg i listan!
Mitt allmänna omdöme om kursen är:
1 - dålig 5 - bra

Kraven på arbetsinsats per poäng har varit:
1 - låg arbetsinsats 5 - hög arbetsinsats

Jag tror att jag kommer ha nytta av kursens innehåll i fortsättningen:

Namn:

Kommentar:


Statistik

Statistik från

Antagningsstatistik

UrvalsgruppLägsta poängAntagna
Högskoleprov 1.3 14
Sökande med gymnasiebetyg med komplettering 19.4 2
Sökande med gymnasiebetyg utan komplettering 20.02 23
Antagningsstatistiken ovan är för urval 2, dvs de som i slutändan erbjöds plats på utbildningen. Urvalsgruppernas antagningsstatistik kan vara svårtolkade i de fall det är universitetets egna interna beskrivningar och poängsystem.

Andel antagna av sökande

5.0%

Andel behöriga sökande som blivit antagna till utbildningen

Könsfördelning