Termin 5: Skatterätt, bolagsrätt och ekonomi 30.0 hp

Antagningsstatistik

Umeå universitet har inte lämnat en kursbeskrivning. Se deras hemsida för mer information.


Behörighetskrav

Godkänt betyg från tre av terminskurserna 1-4 samt har fullgjort obligatorisk undervisning på den ej avklarade kursen.

Kurstillfällen

Denna kurs saknar planerade kurstillfällen!
Kursen hade sitt sista kurstillfälle HT16 Per.1

Bidra med statistik till Termin 5: Skatterätt, bolagsrätt och ekonomi

Kursen placeras då högst upp vid sökningar och tävlar mot andra kursers betyg i listan!
Mitt allmänna omdöme om kursen är:
1 - dålig 5 - bra

Kraven på arbetsinsats per poäng har varit:
1 - låg arbetsinsats 5 - hög arbetsinsats

Jag tror att jag kommer ha nytta av kursens innehåll i fortsättningen:

Namn:

Kommentar:


Jenny Andersson

Generellt betyg: 5
Arbetsinsats: 4
Användbarhet: 5

2017-01-29 17:27:35.137

Statistik

Statistik från

Antagningsstatistik

UrvalsgruppLägsta poängAntagna
Platsgaranti 99
Antagningsstatistiken ovan är för urval 2, dvs de som i slutändan erbjöds plats på utbildningen. Urvalsgruppernas antagningsstatistik kan vara svårtolkade i de fall det är universitetets egna interna beskrivningar och poängsystem.

Andel antagna av sökande

93.4%

Andel behöriga sökande som blivit antagna till utbildningen

Könsfördelning