Turismekonomprogrammet 180.0 hp

Antagningsstatistik

Leder till examen
Turismekonomprogrammet är ekonomutbildning som är nischad mot turismbranschen. Genom kombinationen av företagsekonomi och turismvetenskap får du en konkurrenskraftig utbildning som ger bra möjligheter till jobb i den expansiva turismbranschen. Inom företagsekonomin läser du bland annat marknadsföring, organisation och redovisning. Det kompletterar du med turismvetenskap, med studier om hur turismbranschen fungerar, hur man hur man avläser ekonomiska trender och utvecklar nya turismprodukter.


Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A, Matematik B. Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2, Matematik 2a / 2b / 2c.

Kurstillfällen

Denna kurs saknar planerade kurstillfällen!
Kursen hade sitt sista kurstillfälle VT14 Per.1

Bidra med statistik till Turismekonomprogrammet

Kursen placeras då högst upp vid sökningar och tävlar mot andra kursers betyg i listan!
Mitt allmänna omdöme om kursen är:
1 - dålig 5 - bra

Kraven på arbetsinsats per poäng har varit:
1 - låg arbetsinsats 5 - hög arbetsinsats

Jag tror att jag kommer ha nytta av kursens innehåll i fortsättningen:

Namn:

Kommentar:


Emilia

Generellt betyg: 5
Arbetsinsats: 5
Användbarhet: 5

2017-01-22 01:09:14.529

Statistik

Statistik från

Antagningsstatistik

UrvalsgruppLägsta poängAntagna
Högskoleprov 0.75 15
Betyg gymnasiet direkt gruppen 16.15 26
Betyg gymnasiet kompletteringsgruppen 16.2 4
Antagningsstatistiken ovan är för urval 2, dvs de som i slutändan erbjöds plats på utbildningen. Urvalsgruppernas antagningsstatistik kan vara svårtolkade i de fall det är universitetets egna interna beskrivningar och poängsystem.

Andel antagna av sökande

10.5%

Andel behöriga sökande som blivit antagna till utbildningen

Könsfördelning